Moment de gràcia d’una vida sacerdotal alterada

La capella del Sagrari de la parròquia Sant Crist de la Catedral ha estat el marc d’una nova Tanda d’Exercicis Espirituals per al Clergat organitzada per la Delegació. Els exercitants n’erem pocs però la qualitat ha estat molt alta.

El Director una vegada més en aquest curs ha estat el mateix sr Bisbe que, de manera magistral, ens ha anat guiant amb la tutoria de sant Ignasi de Loiola en el seu “Llibre dels Exercicis Espirituals”.

Començàvem puntualment a les 10 h resant l’Hora Menor de Tèrcia i després Dn. Enrique ens dirigia la primera meditació: sempre indicant-los la referència ignasiana corresponent i apuntant una selecció de textos bíblics. A les 11 h l’Exposició del Santíssim, presidida cada dia per un de nosaltres, encetava el temps de pregària personal fins les 12 h quan el sr Bisbe ens dirigia la segona meditació del dia. Al final del matí la pregària de l’Àngelus servia de cloenda.

El primer dia, a manera de “principio y fundamento”, Mns. Benavent ens convidà  a veure i viure aquest temps de vida sacerdotal alterada per la Covid com un veritable kairós o moment de gràcia per centrar-nos del tot en Déu i en la seva Paraula. Som cridats a viure sota el signe de l’amor de Déu que ens estima així com som però també ens espera millors del que ara com ara som, vivint de tot cor i amb amor l’estil de les Benaurances  .

José-Luis Arín Roig

X