Missa Estacional i Processó en honor de la Mare de Déu de la Cinta

El diumenge, 4 de setembre, a les 12 hores, es celebrà a la Catedral la solemne Missa Estacional en honor a la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la ciutat de Tortosa. Gràcies a Déu la celebració va tornar a ser tan reeixida com abans de la pandèmia Covid-19. La nostra catedral tornava estar de gom a gom i es respirava l’alegria dels tortosins de poder honorar amb goig la nostra Mare sense límit d’aforament.

Presidida la celebració pel Sr. Bisbe, Excm. i Rvdm. Enrique Benavent Vidal, fou concelebrada pel Capítol Catedral i algun altre sacerdot de la diòcesi. També va participar-hi el diaca permanent, Mn. Llorenç Callau. Van assistir-hi, la Sra. Meritxell Roigé Pedrola, alcaldessa de la ciutat, regidors, autoritats, Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, Cort d’Honor, pubilles i pubilletes amb les respectives reines i molts fidels. Els cants van ser a càrrec del cor parroquial “Verge del Roser” sota la direcció de la Sra. Cinta Jardí, i a l’orgue el M.I. Víctor Cardona.

S’inicià la celebració amb el cant dels Goigs en honor a la Mare de Déu de la Cinta: “La vostra Cinta sagrada, mos té el cor tendrament pres, Mare apreteu la llaçada que no és sòltigue mai més”. El Sr. Bisbe saludà tots els participants de l’Eucaristia i tot seguit encensà la Creu, la imatge de la Mare de Déu i l’altar, mentre el cor seguia cantant els Goigs de la Mare de Déu de la Cinta.  A continuació de les paraules del Sr. Bisbe: En el nom del Pare. del Fill i de l’Esperit Sant. La pau sigue amb vosaltres,  l’Il·lm. José Luís Arín Roig, Vicari General de la diòcesi, va fer la monició d’entrada: Avui celebrem la solemnitat de la Mare de Déu de la Cinta. Les lectures que proclamarem són les pròpies de l’Encarnació; la plena de gràcia qui amb un SÍ total es complí el projecte etern de Déu. Que l’Eucaristia ens porte a l’amor a la Mare, a la fidelitat a l’Evangeli i a l’amor al seu Fill.

Un membre de la Cort d’Honor proclamà la 1ª lectura (Is 7,10-14; 8,10). El Salm responsorial (Jdt, 13): “Vós sou l’honor del nostre poble”. Fou a càrrec d’un membre del Cor “Verge del Roser” i tots responíem cantant: “Déu és amb Vós, Maria, Déu és amb Vós”. Un membre de l’Arxiconfraria proclamà la 2ª lectura (Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10ab) i després de l’Al·leluia, Mn. Llorenç Callau proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 1, 39-47).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant l’Il·lm. Sr. Vicari General de la diòcesi i Degà, el Sr. Prior de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, membres del Capítol Catedralici, germans en el sacerdoci, Sra. Alcaldessa, regidors i autoritats, membres de l’Arxiconfraria i Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, Sr. José Miguel Marro, Secretari Canceller de l’Arxiconfraria, portador del seu estendard, i saludo de manera especial els pares i mares dels xiquets/es que han vingut a la Catedral per acompanyar els seus fills/es que han rebut aquest any la primera Comunió. Germans tots en el Senyor. La festa de la Mare de Déu de la Cinta omple de sentiments els cors dels tortosins/es. Estem contents perquè la Mare ens va regalar la Cinta per a que”al cor de la Verge lligue els nostres cors, fent que el d’Ella i els nostres en vida i en mort, al cel i a la terra siguen un sol cor”. La Mare de Déu ja ens portava en el seu cor. Que el Sagrat Cíngol ens porte a tots alegria i esperança.

En l’Evangeli que acabem de proclamar, Maria i  Elisabet comparteixen l’alegria dels fills que esperen. Elisabet es dirigeix a la Mare del Senyor i li diu: “Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo per a que la mare del meu Senyor vingui a visitar-me?Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes”. Maria contestà amb les paraules de la primera lectura del profeta Isaïes: “La noia tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu-és-amb-nosaltres”. En la lectura de l’Apocalipsi veiem que el fill és el Rei de la salvació. El Fill de Déu va voler nàixer com un altre xiquet, igual que cadascú de nosaltres.

Maria i Elisabet ens ensenyen com s’ha d’acollir una nova vida. Des del moment de la concepció ja és un ésser humà. Els pares no són els amos exclusius dels seus fills; ells són els instruments per donar vida i els fills han de ser respectats, perquè el primer deure que tenim és respectar el dret a la vida. Un ésser humà és un bé per a la societat hi ha de ser protegit. Els cristians no podem col·laborar en aquelles accions que tenen a veure en la vida humana. El dret a l’objecció de consciència forma part de la llibertat.  En l’himne de la Mare de Déu de la Cinta cantem: “És el Sagrat Cíngol regalo d’amor… Per ell nostra història té pàgines d’or”  I una d’elles és el respecte a la vida humana. Que la Mare de Déu infongue en els pares l’amor als seus fills des del moment de ser concebuts i en la societat el respecte a la vida humana. Que així sigue.

Les pregàries, gairebé totes, van fer referència a la nostra patrona. Les reines de les festes, van portar les ofrenes, acompanyades del Prior, Mn. Josep Ma Membrado. Durant la Comunió vam cantar el “Magnificat” i “Jo el ressuscitaré”. Abans de la benedicció final, l’Il·lm. Sr. Vicari General digué: El venerable pare Enrique, per la gràcia de Déu bisbe de Tortosa ens impartirà la Benedicció Papal amb indulgència plenària. Preguem pel nostre papa Francesc, pel nostre bisbe Enrique i per la santa mare Església. El Sr. Bisbe ens donà la benedicció: Per la intercessió dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, us beneeixi Déu Totpoderós en el nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant. Tot seguit vam cantar l’himne de la Mare de Déu de la Cinta.

A continuació va entrar la “Colla Gegantina de Tortosa” fins al peu del presbiteri,  presidits per la figura de l’àguila, ballant en honor a la Mare de Déu. Després d’un fort aplaudiment, el seguici que l’acompanyava, interpretà l’himne de la Cinta mentre sortien de la catedral. A continuació va tenir lloc a la porta principal de la catedral la tradicional “Trona de Focs” en homenatge a la nostra Patrona.

A les 19’30 h. va tenir lloc la Processó que va recórrer els carrers de la nostra ciutat, presidida pel nostre bisbe Enrique, portador de la Relíquia de la Cinta, acompanyat del Cabildo Catedral. El portador de l’Estendard principal fou el Sr. José Miguel Marro, Secretari Canceller de la Reial Arxiconfraria, amb motiu dels 15 anys en el càrrec. Van participar-hi l’Arxiconfraria i Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, la Sra. Meritxell Roigé, alcaldessa de la ciutat,  regidors i autoritats, un bon nombre de tortosins/es i  les bandes de música “Lira ampostina” i “Municipal de Tortosa”. La Processó va entrar per la nau central fins a l’altar major i en entrar la Relíquia de la Mare de Déu, es van disparar com tots els anys un “ramillet de focs”  i vam rebre la Mare de Déu cantant el seu himne i entre forts aplaudiments. En arribar el Sr. Bisbe a l’altar amb la Relíquia, va fer una pregària i finalitzà la celebració. Tots vam sortir molt contents i emocionats després del temps de pandèmia viscut els dos últims anys. Que la Mare de Déu ens proteigeixi i ens ajude a fer realitat en la nostra vida les paraules: “La nostra Cinta Sagrada mos té el cor tendrament pres, Mare apreteu la llaçada que no es desface mai més”.

Maria Joana Querol Beltrán

X