Missa Estacional i Processó en honor de la Mare de Déu de la Cinta

El diumenge, 3 de setembre, a les 12 hores, es celebrà a la Catedral la solemne Missa Estacional en honor a la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la ciutat de Tortosa. Com estem amb Seu Vacant fins el proper dissabte, dia 9, presidí  la celebració  l’Excm. i Rvdm. Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.  Van concelebrar el P. Abat de Poblet, Octavi Vilà i Mayo, membres del Capítol Catedral i algun altre sacerdot de Tortosa i de la diòcesi. També va participar de la celebració un diaca permanent. Van assistir-hi, el Sr. Jordi Jordan Farnós, alcalde de la ciutat, regidors, autoritats, Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, Cort d’Honor, pubilles i pubilletes amb les respectives reines i molts fidels. Els cants van ser a càrrec de l’Orfeó Tortosí i a l’orgue el M.I. Víctor M. Cardona Eixarch.

S’inicià la celebració amb el cant de l’himne de la Mare de Déu de la Cinta i  a continuació de les paraules del Sr. Arquebisbe: “En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. La pau sigue amb vosaltres”, l’Il·lm. José Luís Arín Roig, Administrador Diocesà, va fer la monició d’entrada. Avui presideix l’Eucaristia l’arquebisbe Joan de l’arxidiòcesi de Tarragona. Moltes gràcies. Tots els fidels que ens hem reunit a la catedral, estem esperant la Presa de Possessió del bisbe Sergi, que serà el dissabte vinent, dia 9. Celebrem avui la solemnitat de la Mare de Déu de la Cinta, i la veneració que tenim a la nostra Patrona, va unida a la fe cristiana. Ella ens porta a Crist. Que l’Eucaristia ens porte també al nostre amor a la Mare, a la fidelitat a l’Evangeli i a l’amor al seu Fill.

Després de cantar: “Glòria a Déu a dalt del cel” es van proclamar les lectures. Un membre de l’Arxiconfraria proclamà la primera (Is 7,10-14; 8,10) i el Salm responsorial 13, al qual intercalàvem cantant:“Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. La 2a lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10ab) fou a càrrec d’un membre de la Cort d’Honor i després de l’Al·leluia, el diaca permanent proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 1, 39-47).

El Sr. Arquebisbe ens beneí amb el llibre de la Paraula de Déu i tot seguit inicià l’homilia. Molt estimat poble sant de Déu, Il·lm. Administrador Diocesà, Pare Abat de Poblet, Sr. Prior de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor, membres del Capítol Catedralici, preveres, diaca, consagrats, laics i laiques. Benvolgut Sr. Alcalde, regidors/es i autoritats. Agraeixo la invitació que m’ha fet l’Administrador Diocesà de Tortosa, José Luís Arín. És per a mi un goig trobar-me celebrant enmig de vosaltres la festivitat de la Mare de Déu de la Cinta. No perdeu de vista el gran llegat que teniu a Tortosa: La Cinta. Aquest matí celebrem l’Eucaristia a la catedral i aquesta tarda la Processó solemne pels carrers de la ciutat. Dintre pocs dies arribarà a la diòcesi de Tortosa l’estimat bisbe Sergi qui ens va fer el resum de les aportacions del Sínode destacant els següents punts: 1) Desig de santedat. 2) Actitud d’esperança. 3) Família en comunió. 4)  Tenir esperit missioner. Preparem-nos per rebre el millor possible el nou bisbe. Estimarà la nostra diòcesi juntament amb els preveres i diaques i el poble de Déu. Diu sant Agustí: “Si m’estimes, sofreix per les teves ovelles”. Preguem ja des d’ara pel bisbe Sergi. La 1a lectura que hem proclamat acaba amb les paraules: La noia tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu-és-amb-vosaltres”. La Verge Maria va concebre per l’obra de l’Esperit Sant. El Fill de Maria és esencial en el coneixement de Déu, perquè la iniciativa és només de Déu. Podem parlar de Maria com a Verge i com a Mare. Estimats/des, hem de seguir Jesús, el nostre Salvador. Ell ha fet de pont entre Déu i els homes. I, de què ens salva? Som pecadors, però a partir de la nostra conversió fa que vagi creixent el seu amor arreu del món. Quan la Mare de Déu visità la seva cosina Elisabet, “plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes…Maria li respongué amb el Magnificat. Que visquem l’amor a la Mare de Déu, posem-nos a disposició dels altres i donem-li gràcies per la seva participació en la glòria de Déu. Hem de ser testimonis d’esperança i servir amb un esperit com el de Maria, per poder participar com ella en la glòria de Déu Pare. Amén.

Un membre de l’Arxiconfraria va fer les pregàries demanant pel papa Francesc, pel nostre germà el bisbe Sergi, pels qui viuen en aquest món enmig d’una vall de llàgrimes, per a que els fills de Tortosa siguem fidels a l’Evangeli,  per a que per intercessió de la Mare de Déu de la Cinta les dones que esperen un fill, vegin nàixer amb goig el fill de les seves entranyes i per tots nosaltres que participem d’aquesta celebració. Preguem el Senyor.

A l’ofertori van presentar les ofrenes dues pubilles i una pubilleta, mentre l’Orfeó Tortosí va cantar els “Goigs de la Mare de Déu”: “La vostra Cinta sagrada, mos té el cor tendrament pres. Mare apreteu la llaçada, que no es desface mai més”. El cant de la comunió fou el “Magnificat” i en acabar la celebració de l’Eucaristia el sr. Arquebisbe ens impartí la benedicció final amb indulgència plenària. Tot seguit i plens d’emoció vam cantar l’himne a la Mare de Déu de la Cinta. A continuació va entrar la “Colla Gegantera de Tortosa” fins al peu del presbiteri,  presidits per la figura de l’àguila, ballant en honor a la Mare de Déu. Després d’un fort aplaudiment, el seguici que l’acompanyava, interpretà l’himne de la Cinta mentre sortien de la catedral. A continuació va tenir lloc a la porta principal la tradicional “Trona de Focs” en homenatge a la nostra Patrona.

El mateix dia, a les 19’30 h, va tenir lloc la Processó que va recórrer els carrers de la nostra ciutat, presidida per Mons. Joan Planellas i Barnosell, portador de la Relíquia de la Cinta, acompanyat del Cabildo Catedral, algun altre sacerdot i el diaca permanent. El portador de l’Estendard principal fou el P. Abat de Poblet, Octavi Vilà i Mayo. Van participar de la Processó, l’Arxiconfraria i Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, el Sr. Jordi Jordan Farnós, alcalde de la ciutat, regidors/es i autoritats, un bon nombre de tortosins/es i les bandes de música “Lira ampostina” i “Municipal de Tortosa”. La Processó va entrar per la nau central de la catedral, fins a l’altar major i en entrar la Relíquia de la Mare de Déu, es van disparar com tots els anys, un “ramillet de focs”. Vam rebre la Mare de Déu cantant el seu himne i entre forts aplaudiments. En arribar el Sr. Arquebisbe a l’altar amb la Relíquia, va fer una pregària i finalitzà la celebració. Tots vam sortir molt contents i emocionats. Que la Mare de Déu ens proteigeixi i ens ajude a fer realitat en la nostra vida les paraules: “La nostra Cinta Sagrada, mos té el cor tendrament pres, Mare apreteu la llaçada que no es desface mai més”.

Maria Joana Querol Beltrán

X