Missa de Nadal a la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel

El dia de Nadal, a les 11 del matí, el Bisbe de la diòcesi, Mons. Sergi Gordo Rodríguez, celebrà per primera vegada l’Eucaristia de Nadal a la Residència Diocesana “Sant Miquel Arcàngel” de Tortosa. Van concelebrar Mn. Rafel Prades Antolí i Mn. Ricardo Fígols Sorribes. La direcció dels cants fou a càrrec de Mn. Rafel Prades. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Fidels atanseu-vos”.

El Bisbe Sergi, després de les paraules d’inici de l’Eucaristia: “La pau sigui amb vosaltres”, saludà tots els participants de la celebració: membres de la Residència, residents i alguns familiars i fidels que avui heu vingut per celebrar aquesta festa de Nadal. Després de cantar: “Senyor tingueu pietat” i  el “Glòria” es van proclamar les lectures. La primera del llibre d’Isaïes (Is 52, 7-10). El Salm responsorial 97: “D’un cap a l’altre de la terra tothom ha vist la salvació de Déu”. La segona lectura de la carta de sant Pau als cristians hebreus (He 1, 1-6). Després de cantar “Al·leluia”, Mn. Rafel proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 1, 1-18).

El Bisbe Sergi en l’homilia ens digué: Us vull convidar a donar gràcies als qui participeu d’aquesta Eucaristia. El dia 9 de setembre vaig prendre possessió d’aquesta estimada diòcesi; per tant el dia 9 de gener es compliran quatre mesos que estic entre vosaltres i us puc dir que m’hi sento tan a gust com si estès a casa meva. Si contemplem les figures del naixement, Jesús, Maria i Josep, veiem com l’Evangeli ens porta cap a Betlem; no tenien lloc a l’hostal. Nosaltres fem festa i estem celebrant el Nadal amb els residents de la Residència Diocesana Sant Miquel”. L’Evangeli de sant Joan que acabem de proclamar ens diu: “El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle”. El nostre Déu ha vingut entre nosaltres i és molt proper.

Ens diu el Papa Francesc: “No oblidem que l’estil de Déu rau en tres paraules: proximitat, compassió i tendresa. Déu és sempre proper, sempre és compassiu, sempre és tendre”. Us convido a la llum de l’Evangeli, que aquest dia puguem tenir una estona de pregària contemplant com Déu ens estima. En la Vida Diocesana d’aquesta setmana: “L’estrella de Betlem és un estel en la fosca nit”,  podem contemplar “l’amor sense mida de Déu Pare”.

Aquesta nit de Nadal, a Betlem s’ha celebrat l’Eucaristia sense pelegrins, perquè estan en guerra a Gaza. Déu agafa el camí de la pobresa perquè ve a patir tot el que estem patint tots nosaltres. Bon Nadal, germans i germanes, amics i amigues. Visquem amb la llum de l’estrella de Nadal. Jesús ha vingut a portar la llum al món. Que així sigui.

Mn. Rafel va fer les pregàries demanant per tots els fills de l’Església que celebren amb joia el dia de Nadal, pels qui aquestes festes estan malalts i se senten cansats, per tots els que pateixen, per les nostres famílies…

En el rés del Parenostre, ens digué el Bisbe Sergi, que davant l’Infant Jesús el resem com a germans, perquè tots som fills del mateix Pare.  Visquem la filiació Divina.  Arribat el moment de la comunió, va distribuir-la apropant-se a cadascun dels residents, per tal d’evitar la dificultat d’alguns per sortir dels seus llocs.

Abans d’impartir la benedicció final, felicità el Nadal a tots els presents i va fer extensiva la felicitació a les famílies dels residents. Finalment digué unes paraules d’agraïment manifestant la seva alegria: “Aquí em sento des del moment zero, com si estès a casa meva. Gràcies pel vostre acolliment. Ens donà la benedicció solemne i desitjà a tots un sant Nadal. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau.

Vam cantar la nadala: “A vint-i-cinc de desembre” i el Sr. Bisbe es posà al final de la capella per felicitar el Nadal a cadascú qui sortia de la celebració de l’Eucaristia. Que el Senyor li pague, Bisbe Sergi.

Maria Joana Querol Beltrán

X