Missa de la Diada de la Gent Gran

Com tots els anys, dintre el marc de les festes en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu de la Cinta, el divendres, 3 de setembre, es celebrà a l’altar major de la catedral l’Eucaristia amb motiu de la “Diada d ela Gent Gran”. Va presidir-la Mn. Joan Bajo,  delegat de la Pastoral de la Salut i va concelebrar Mn. Josep Maria Membrado. No va poder celebrar-se al pavelló firal  com tots els anys a causa de la pandèmia.

Hi eren presents les autoritats municipals presidides per l’alcaldessa Sra. Meritxell Roigé  i un bon nombre de gent gran, malgrat ser menys que els altres anys, perquè encara hi ha persones afectades pel Covid. Els cants de la celebració foren a càrrec d’Anny Noriega i la seua filla Pamela Canelo, acompanyades de la guitarra pel seu fill, Alvaro Canelo.

El cant d’inici fou: “Veniu amb mi”. Tot seguit Mn. Bajo en la monició d’entrada ens digué: Ens trobem reunits en aquesta celebració molt familiar de la gent gran. L’Eucaristia és acció de gràcies. Donem gràcies al Senyor per tot el que ens dóna i preguem per tots els qui han passat a la Casa del Pare, alguns d’ells a conseqüència de la pandèmia. Ara comencem l’Eucaristia demanant perdó al Senyor per les nostres misèries i defectes.

Després es proclamà la lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 1, 15-20). El Salm responsorial 99: “Entren davant el Senyor amb crits d’alegria” i després del cant de l’al·leluia, Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 5, 33-39)

Tot seguit Mn. Bajo inicià l’homilia. Il·lma. Sra. Alcaldessa, regidors, gent gran que participeu en aquesta Eucaristia,  germanes i germans tots.  Hem estat molt més d’un any apartats de l’activitat pública a causa del Covid, amb una realitat molt dura respecte els més grans de la nostra societat, que ens ha portat a pensar molt, enmig d’unes circumstàncies tan difícils. El Papa Francesc va promoure a Roma un Congrés per a la gent gran. En diferents ocasions el Papa ha destacat el valor de les persones grans, ja que poden donar molt a la societat i a l’Església. Diu el Sant Pare: “Els ancians són una riquesa, per tant no es poden ignorar”. Ell mateix comenta que van influir-li molt en la seua vida els seus iaios, sobretot la seua iaia paterna, Rosa, qui li va ensenyar a resar.

El confinament a causa de la pandèmia, digué Mn. Bajo, per a mi ha tingut uns resultats que m’han ajudat a poder preparar un llibre que vaig editar el mes de maig amb el títol: “Renacer: una nueva oportunidad para el mayor”. Tracta sobre el valor que té la gent gran en la societat actual. El passat ja és història, cal viure bé el present i ordenar el futur. Vosaltres sou la gran collita del fruit de molts anys amb la vostra vivència de la fe. Ens trobem amb moltes famílies que la fe està congelada i qui l’ha fet revifar sou vosaltres, fent de pont en el si de les famílies.

Mn. Bajo ens explicà la portada del llibre que ha editat, en el qual hi ha una soca d’arbre tallada i d’on surten uns rebrots nous que signifiquen la nova vida que donen els nostres majors a la societat. Germanes i germans, que la Mare de Déu de la Cinta tingue cura de la gent gran i que sempre sigueu testimonis en la nostra societat.

En les pregàries es demanà al Senyor que ajude els ancians en els seus sofriments, que done la salut als nostres germans malalts, fortalesa, etc. El cant de l’ofertori fou: “Les mans ben buides”. Arribat el moment de la comunió el cant fou: “Queda’t amb nosaltres” i després de la comunió en acció de gràcies: “No fixem els ulls en ningú més que en Ell”. Al final de la celebració, Mn. Bajo donà les gràcies per haver presidit l’Eucaristia i s’acomiadà amb les paraules a plena veu: Visca la Mare de Déu de la Cinta!!!

Abans d’acomiadar-nos, Anny Noriega ens va fer un Recital de cançons, algunes originals de la seua terra, Perú, acompanyada pel seu fill a la guitarra, entre les quals cal destacar: “La flor de la canela”, una “Havanera” catalana amb el ritme del Perú” i com a final: ”Lo carrilet de La Cava”.

Mn. Membrado ens adreçà les últimes paraules de la celebració, desitjant-nos que el proper any puguem gaudir més plenament de la festa. Que la Mare de Déu de la Cinta proteigeixi la nostra ciutat i la nostra diòcesi.

Maria Joana Querol Beltrán

X