Missa Capitular en el 50è aniversari de la mort de Mons. Manuel Moll i Salord

El dia 23 de març, a les 18 hores, es celebrà a la catedral una Missa Capitular en sufragi de l’ànima del bisbe de Tortosa, Mons. Manuel Moll i Salord en el 50è aniversari del seu traspàs a la Casa del Pare. Va ser l’últim bisbe de la nostra diòcesi que va morir com a bisbe emèrit. Presidí la celebració el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i van concelebrar alguns membres del Capítol Catedral. L’Eucaristia és acció de gràcies i vam donar gràcies al Senyor pel ministeri episcopal del bisbe Moll al servei de la nostra diòcesi.

S’inicià la celebració amb el cant: “Doneu-li Senyor el repòs etern i que la llum perpètua l’il·lumini”. Després de l’oració col·lecta es van proclamar les lectures. La primera del llibre del Deuteronomi (Dt 4, 1.5-9). El Salm responsorial 147: “Glorifica el Senyor, Jerusalem”. Abans de proclamar l’Evangeli segons sant Mateu (5, 17-19) vam cantar: “Victòria tu regnaràs, oh creu tu ens salvaràs”

Tot seguit l’homilia del Sr. Bisbe: Ens hem reunit per celebrar els 50 anys de la mort del qui va ser bisbe de Tortosa, Dn. Manuel Moll i Salord. Donem  gràcies al Senyor pel ministeri de Dn. Manuel al servei de la diòcesi. En la 1ª lectura del llibre del Deuteronomi veiem com Moisès exhorta el poble: “Ara, Israel escolta els decrets i les prescripcions que ara us ensenyo, i compliu-los…” També Jesús en el Sermó de la Muntanya exhorta a transmetre les seues paraules, perquè ell no ha vingut a abolir la llei, sinó a donar-li la seua plenitud.  És una transmissió de l’Evangeli al llarg dels segles i els apòstols del Senyor van anunciar amb fidelitat el misteri de la salvació proclamant la Paraula de Déu.

Avui recordem el qui va ser per molts anys bisbe d’aquesta diòcesi, Mons. Manuel Moll i Salord. La missió que tenim fou la de transmetre la Paraula de Déu, que nosaltres hem conegut, amb fidelitat i intentant viure-la en la seua plenitud. Gràcies a Déu, avui tenim una diòcesi viva, no pel que nosaltres hem fet, sinó pel que van fer els nostres antecessors. La nostra celebració és de record i agraïment per qui va estar tants anys al servei de la diòcesi de Tortosa. Demanem al Senyor que els seus servents transmetin la Paraula de Déu amb fidelitat. Que així sigue.

Mn. Josep Ma Membrado va fer les pregàries, gairebé totes pel bisbe Manuel Moll. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “Jo crec en Vós, Déu meu”. En acabar l’Eucaristia el Sr. Bisbe i els sacerdots concelebrants van desplaçar-se a la tomba del bisbe Moll mentre cantàvem: “Acuérdate de Jesucristo, Resucitado de entre los muertos”. Tot seguit una pregària, Senyor, tingueu pietat, el Parenostre i la pregària final de la celebració: Doneu-li Senyor el repòs etern i brille per a ell la llum perpètua. Descanse en pau. Amen.

Germans, aneu-vos-en en pau, foren les paraules de comiat de la celebració i tot seguit el cant a la Mare de Déu: “Salve Regina”.

Maria Joana Querol Beltrán