MARIA EN LA PASQUA 25-05-2014

Estem en el darrer diumenge del mes de maig, un mes que en la pietat popular està dedicat a la Mare de Déu. Per al poble senzill maig és el mes de Maria. La litúrgia de l’Església conclou aquest mes amb la festa de la Visitació de la Mare de Déu a la seua cosina Isabel. També estem celebrant el temps de pasqua, per això aquesta setmana vos invito a acostar-nos a la vivència que María va tindre de la pasqua.

Per als deixebles la pasqua va suposar que ells van ser recuperats per a la fe. Per a Maria la resurrecció del seu Fill va ser la confirmació de la seua fe. L’evangelista Sant Joan ens la presenta al peu de la creu. Ella, en eixe moment del suprem dolor no sols està patint, sinó que està creient. La seua fe en el moment de la prova és més forta que el seu dolor. I, encara que ella no sap què succeirà, té la seguretat que Déu no abandonarà el seu Fill. Amb la fe i l’esperança vives, el temps que va des del Divendres Sant fins al Diumenge de Pasqua és per a Maria un temps d’esperança.

En el matí de Pasqua eixa fe i eixa esperança es veuen confirmades. Quan ella escolta l’anunci de la resurrecció i quan el Fill es presenta davant d’ella en la plenitud de la seua glòria, la fe de Maria es veu plenament colmada i la seua alegria arriba a plenitud. La presència del Ressuscitat ompli el seu cor d’alegria. Maria és la dona de la joia pasqual. Per això el magníficat, aquell cant amb què Maria va expressar la seua alegria en el Senyor el dia en què va visitar la seua cosina Isabel, arriba al seu sentit ple en el moment de la Pasqua. Fent un exercici d’imaginació, podem pensar que Maria tornaria a expressar la seua alegria en el Senyor amb aquest càntic de lloança: el seu esperit estaria ple d’alegria en Déu el seu Salvador, perquè en la resurrecció de Crist es revela una misericòrdia de Déu que arriba a tots de generació en generació. Si en el moment de la Creu Maria va compartir el dolor del seu Fill, ara comparteix plenament l’alegria de la seua victòria pasqual. Si el Divendres Sant va experimentar el dolor que significa la separació per la mort, el dia de Pasqua Maria viu una alegria plena perquè sap que res ni ningú la podrà separar del seu Fill. Encara que haja tornat al Pare, se sent plenament unida a Ell.

Ara que estem acabant el mes de maig i celebrant el temps de Pasqua, demanem a la Mare de Déu que ens concedeixi participar de la seua alegria pasqual: que enforteixi la debilitat i la fragilitat de la nostra fe, que concedeixi als que passen per moments de sofriment una fe més forta que el seu dolor, que aixequi als decaiguts, que socórrega als que es troben en perill, que ens conduïsca a tots a viure el goig de la fe unint-nos al seu mateix càntic de lloança. Que el magníficat, que és el càntic pasqual de Maria, sigui també el cant amb què expressem tots els dies la nostra alegria en Déu nostre salvador.

Que Maria ens concedeixi a tots participar de la seua alegria pasqual.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa