MANTENIU-VOS FERMS EN LA MEVA PARAULA 21-01-2024

Per iniciativa del Papa Francesc l’Església celebra avui el DIUMENGE DE LA PARAULA, així com també la Setmana de la Bíblia.

El concili Vaticà II, a la Constitució dogmàtica sobre la Divina Revelació, diu que l’Església ha venerat sempre les Divines Escriptures tal com el  mateix Cos de Crist pel fet que, sobretot en la Sagrada Litúrgia, no para d’agafar el pa de vida tant de la Paraula de Déu com del Cos de Crist i de distribuir-lo als fidels (Dei Verbum 21).

A l’Aula Conciliar del Vaticà II ressonà ferma la veu de Mons. Neophytos Edelby, Arquebisbe melquita d’Edessa, parlant de dues consagracions inseparables: la del Cos de Crist sota les espècies del pa i del vi, i la de la Història de la Salvació sota les espècies de la paraula.

Ja l’apologeta sant Justí (màrtir sota Domicià l’any 165) descriu l’Eucaristia dominical com una celebració amb dues parts: la primera, dedicada a la lectura de les “Memòries dels apòstols” (evangelis) i dels Profetes (Antic Testament) amb homilia del President i oració comuna (Pregària dels Fidels); i la segona, pròpiament eucarística, que commemora la Institució de l’Eucaristia citant les paraules del Senyor al Sant Sopar.

Quan el Vaticà II parla de “venerar la paraula de Déu” es refereix a la distribució del pa de vida de la Paraula de Déu a tots els fidels. Als nostres temps l’Església està vivint un progrés notable en l’acostament a la Paraula de Déu amb proliferació de Grups de Bíblia, sobretot segons l’esquema de la Lectio Divina com a mètode garantit per créixer en santedat. La persona orant es posa davant Déu que li parla plantejant-se “Què diu aquest text?”, desentranyant el sentit sovint difícil del text bíblic; “Què em diu avui a mi?”, sentint-me personalment interpel·lat per la seva paraula viva; “Què li dic jo ara a Déu que m’ha parlat?”, amb diàleg d’amor cordial; “Què faré com a compromís d’amor a Déu?”, perquè la lectura de la Paraula de Déu no resti inútil en la meva vida.

El Papa Benet XVI, 45 anys després de la Dei Verbum, en l’Exhortació Apostòlica post-Sinodal Verbum Domini (30-IX-2010) insistia: Mai no podem oblidar que el fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la Paraula de Déu, anunciada. proclamada, meditada i celebrada en l’Església (Verbum Domini 121).

S’ha dit que l’Església és la Comunitat dels qui escolten la Paraula de Déu per a posar-la en pràctica i, en la mesura que la practiquen, la van entenent millor. Sense oblidar, però, que la Taula del Pa de Vida és doble: de la Paraula de Déu i del Cos de Crist.

Que aquesta Setmana de la Bíblia sigui per a tots una bona ocasió per viure el lema triat per la Santa Seu per a l’edició d’enguany: «Manteniu-vos ferms en la meva Paraula» (Jo 8,31).

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe de Tortosa

Escoltar:

Descarregar:

X