L’ESGLÉSIA, UNA GRAN FAMÍLIA 04-11-2018

Diumenge que ve se celebrarà en totes les diòcesis el dia de l’Església diocesana, la Jornada de germanor. Per a la gran majoria dels catòlics, l’experiència  concreta de la seua pertinença a l’Església es viu en l’àmbit de la parròquia, que és la comunitat en la qual se celebren els sagraments, s’escolta la Paraula de Déu i es viu la fe. Però no podem oblidar que les parròquies no són comunitats aïllades i tancades en elles mateixes. Són part d’una Església particular presidida pel bisbe en comunió amb el Sant Pare, que és qui garanteix la nostra unió amb l’Església universal.

La vinculació a l’Església diocesana, portant a la pràctica les orientacions pastorals que proposa el bisbe després d’haver consultat als diferents organismes diocesans, i participant en les activitats que s’organitzen al llarg del curs, ens ajuda a créixer en el sentit de la nostra pertinença a l’Església i a superar la temptació de l’aïllament, que tant de mal fa a la comunitat cristiana. És evident que les propostes pastorals que s’ofereixen a tota la comunitat diocesana no esgoten la vida eclesial. Es tracta d’uns elements fonamentals que tots hem de compartir i que no impedeixen altres possibles iniciatives parroquials per respondre a les exigències de l’evangelització en el moment actual.

Per al curs que acabem de començar s’han programat una gran quantitat d’activitats de caràcter diocesà, dirigides a tots els agents de pastoral que estan compromesos en diferents àmbits de la vida eclesial (catequistes, voluntaris de Càritas, agents de pastoral prematrimonial i familiar, professors de religió, etc…); a cristians de totes les edats, estats i situacions (xiquets, joves, laics adults i persones de la tercera edat, solters i pares de família, sacerdots i membres d’instituts de vida consagrada, malalts, etc…); i que tenen com a finalitat ajudar a tots en la formació permanent per a viure millor el compromís al que cadascú està cridat segons la seua vocació. Si desitgen més informació els animo a consultar l’agenda diocesana, en la qual trobaran la programació i les dates de les aproximadament 75 convocatòries que s’han preparat per al present curs 2018-2019.

Tot això no es podria realitzar sense uns mitjans materials que són necessaris per a les diferents activitats pastorals. Aquesta jornada és, per això, una ocasió per complir amb el deure d’ajudar a l’Església en les seues necessitats. Per part meua, estic convençut que l’economia de la diòcesi, de les parròquies i de qualsevol institució eclesial ha de regir-se per tres principis: la transparència, la solidaritat i l’austeritat. Els béns de l’Església són per a realitzar aquelles activitats necessàries amb vista a complir la seua missió. I si ella està compromesa a conservar i defensar tot allò que forma part del seu patrimoni, com poden ser els temples i altres llocs de culte que s’han construït al llarg dels segles gràcies a la fe del poble de Déu, i que encara avui serveixen per a expressar i viure eixa fe, no és per a enriquir-se, sinó per a garantir que continuaran utilitzant-se per al fi pel qual van ser construïts pel poble cristià.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X