Les parròquies de Benicarló han celebrat el Temps de la Creació

El Temps de la Creació es el període ecumènic que va de l’1 de setembre (Jornada Mundial d’Oració per la cura de la Creació) al 4 d’octubre, festa de S. Francesc. Són dies en que tots els cristians resem i revisem les nostres accions vers els altres sers.

El lema d’enguany era “Escolta la veu de la creació”. Sí, tenim molt a escoltar tant del medi natural com de les persones que ens envolten. Per ex. moltes persones estant patint pel escalfament global que afavoreix fenòmens climàtics extrems, com les ones de calor i els incendis, l’aparició de noves malalties, l’increment de la sequera i de la fam, l’escassetat d’aigua, el malbaratament agrícola i les pèrdues econòmiques.

Actualment ja hi ha solucions efectives i assequibles per frenar el canvi climàtic i les altres crisis. El que sí falta es estar conscienciats i emprendre accions socials, tal com diu la Encíclica Laudato Sí’. Es prioritari desenvolupar els nostres valors personals per a portar estils de vida més respectuosos amb la natura i amb la gent.

Per això el Papa ens invita a ser custodis de la Creació, participant en associacions catòliques amb aquest fi, com el moviment catòlic Laudato Sí’.

A Benicarló, el Temps de la Creació s’ha celebrat en els primers tres caps de setmana de setembre. Cada setmana, en dissabte i diumenge, una parròquia rebia informació durant les misses, amb recolzament de imatges o vídeos i es repartien al final de les celebracions uns fulls, sobre el moviment Laudato Si’  i les solucions individuals i socials adequades.

Josep Lluis Llor  i  Diana Lluch
Animadors Laudato Si’

X