Ler Germanes Clarisses de Tortosa van celebrar la festa de Santa Clara

El dia 11 d’agost, les germanes clarisses de Tortosa van celebrar la festa de Santa Clara d’Assís. Va ser una gran santa del segle XII. Tot i que pertanyia a una de les famílies de més llinatge d’Assís, sentia un gran amor per la pobresa i va sol·licitar del Papa Innocenci III el “Privilegi de la pobresa” pel qual el va autoritzar a viure sense rendes ni possessions, és a dir, en absoluta pobresa, carisma que caracteritza les Germanes Pobres de Santa Clara.

A les 19 hores, un bon nombre de tortosins ens vam reunir al monestir de les clarisses per celebrar l’Eucaristia presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, ​​Mons. Javier Vilanova i concelebrada per Mn. Pascual Centelles i Mn. Antonio Ripollès. Entre els que participem de la celebració hi havia l’Alcaldessa de la ciutat, Sra. Meritxell Roigé acompanyada d’alguns membres del Consistori Municipal, la Presidenta de l’Associació de Veïns de Santa Clara, Sra. Enriqueta Blanch i el Vicepresident Honorífic de l’Associació de Veïns, Sr. Manolo Cardona. Amb el cant d’entrada Amb ple cor es va iniciar la Missa.

Tot seguit el bisbe D. Javier, ens va dirigir unes breus paraules: Estimats germans i germanes. Amb joia ens hem reunit en aquesta comunitat de clarisses per celebrar la festa de Santa Clara d’Assís, que al costat de Sant Francesc, tantes germanes al llarg dels anys han seguit el seu carisma. Les germanes es van encarregar de tots els cants. Després de “Senyor tingueu pietat” i del “Glòria a Déu al cel”, la germana Teresa va proclamar la primera lectura del profeta Osees (Os 2, 14b, 15b, 19-20) i el Salm responsorial 44, 11-12, 14-15.16): “Arriba l’Espòs, sortiu a rebre a Crist el Senyor”. La segona lectura va ser de la 2a carta de Sant Pau als corintis (2Co 4,6-10). Després del cant de l’Al·leluia es va proclamar l’Evangeli segons Sant Joan (Jn 15, 4-10).

El bisbe Javier va començar l’homilia saludant els germans al sacerdoci, alcaldessa i autoritats, associació de veïns, fills i filles de Déu. Ens hem reunit per celebrar la festa en honor de Santa Clara. Va néixer l’any 1193 i el Senyor la va anomenar el 1253, per tant tenia seixanta anys. Han passat molts segles, però ens va deixar molts signes de fe i és molt important en el moment que vivim, l’existència del convent, ja que estem passant temps de molta secularització. Considerarem tres punts:

1) Com va viure Clara la seva fe en Crist. Va ser el testimoni de Sant Francesc a qui molts el van seguir perquè es van enamorar de l´amor apassionant pel Senyor. Avui hi ha moltes dificultats per viure la pròpia vocació, però el testimoniatge és molt important. Quan aquest estiu vam fer el Camí de Sant Jaume, tots els joves van deixar el seu testimoni de fe. Quan vam arribar a Compostel·la, tots van participar de l’Eucaristia i va ser tal el seu testimoni que una jove va decidir viure com ells. Hem de deixar empremta en els altres i tenim obligació de compartir allò que el Senyor ens dona.

2) Santa Clara estava unida al Senyor. La presència real de Jesús a l’Eucaristia ens mou el cor, perquè som al costat del Cor de Jesús. No n’hi ha prou amb assistir a l’Eucaristia els diumenges i festes de precepte, sinó que hauríem d’anar cada dia a la celebració de la Missa. Clara vivia unida al Senyor. Que puguem arribar a contemplar-ho. Avui som aquí per dir-li que volem gastar la vida per Ell.

3) La pobresa de Clara. Una pobresa espiritual de set de Déu per poder dir-li: Senyor, et necessito a Vós. Hem de compartir el que tenim amb els germans pobres, a qui els hem d’ajudar sempre que puguem. Però sense Crist som molt pobres per ajudar els pobres. No tingueu por. Ressorgirà la vostra fe convençuts que el gran amor que Déu ens té tot ho pot. Amén.

Mn. Pascual va fer les pregàries i en el moment de l’ofertori vam cantar: “Et presentem Senyor, aquests dons del teu amor”. El cant de comunió va ser un fragment de la segona carta que Santa Clara va escriure a la seva filla espiritual, Santa Agnès de Praga.

Mons. Javier Vilanova, abans de donar-nos la benedicció final de l’Eucaristia ens va dir: Que Santa Clara intercedeixi per tots nosaltres, en especial per les nostres germanes Clarisses. Rebeu amb goig la benedicció del Senyor. I va acabar la celebració cantant l’Himne de Santa Clara. Tot seguit tots els assistents vam ser obsequiats per les germanes Clarisses amb un piscolabis preparat per elles.

Maria Joana Querol Beltrán