L’EDUCACIÓ DELS FILLS 08-04-2018

L’educació dels fills és un dels deures fonamentals que els pares tenen i que, per tant, han d’exercir amb sentit de responsabilitat moral. Això implica que són ells els qui tenen el dret de prendre les decisions fonamentals en relació amb aquesta dimensió tan important per a la vida dels seus fills. La missió de l’estat consisteix a garantir per a tots una educació digna, que els pares puguin exercir aquest dret sense cap tipus de coacció i que en tots els casos es compleixin uns mínims, tant en els continguts de les matèries com en la transmissió d’uns valors morals que asseguren la convivència pacífica en el si d’una societat pluralista. No competeix a les autoritats públiques impedir l’exercici dels drets dels pares, imposant a tots una determinada manera de pensar o uns valors ètics que estiguen en contradicció amb les seues creences.

El procés educatiu és, al mateix temps, un camí d’aprenentatge i de creixement personal. L’educació no és únicament comunicació de sabers. Inclou la transmissió d’actituds i de valors bàsics perquè la persona s’integre en la societat convivint amb els altres, i perquè sàpiga afrontar les circumstàncies i situacions de la vida, cercant en tot moment la veritat i el bé. Per això els joves necessiten models d’humanitat que els puguin ajudar a créixer com a persones.

L’Església sempre ha estat present en el món de l’educació. I aquesta presència es concreta fonamentalment de dues maneres: d’una banda amb una xarxa de centres educatius la titularitat dels quals pertany a institucions eclesials, i també oferint a les famílies i alumnes que ho desitgen la possibilitat d’aprofundir en el coneixement de la fe i de la moral cristiana mitjançant l’assignatura de religió catòlica que, sent de lliure elecció, els centres tenen l’obligació d’oferir en virtut dels acords vigents entre l’Església Catòlica i l’Estat. Aquesta presència vol ser, per part de l’Església, una ajuda a les famílies cristianes i als qui ho desitgen per reforçar la seua missió en l’educació dels seus fills, i un camí perquè el dret dels pares a educar-los segons les seues conviccions morals i religioses puga fer-se realitat. Les autoritats públiques tenen l’obligació de garantir eficaçment aquest dret fonamental de les famílies.

Durant les pròximes setmanes moltes famílies haureu de prendre decisions que tenen a veure amb l’educació dels vostres fills. Comença la preparació del pròxim curs escolar i, en molts casos, això suposa l’elecció del centre educatiu. També és el moment d’inscriure als fills en la classe de Religió Catòlica. Són decisions que s’han de prendre amb un gran sentit de la responsabilitat, perquè són importants per al futur dels xiquets i joves, ja que poden ajudar-los a créixer com a persones segons el model de l’home perfecte, que és Crist. Us convido a informar-vos dels vostres drets, a no renunciar a exercir-los i a actuar segons la vostra consciència cristiana.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa