L’Arxiconfraria i la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta van celebrar l’aniversari del seu prior

Tots el mesos, el primer diumenge es celebra a la Capella de la Cinta la Dominica en honor a la Mare de Déu. El dia 5 de febrer va ser una celebració especial. Mn. Josep Ma Membrado, Prior de l’Arxiconfraria i de la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta complia el 50è aniversari de la seua Ordenació Sacerdotal. El primer acte de la Dominica és la processó amb la Relíquia pel claustre de la Catedral i després de cantar l’himne de la Cinta s’inicià l’Eucaristia presidida pel Prior i concelebrada per Mn. Pascual Centelles. Mn. Membrado saludà tots els assistents i dos membres de l’Arxiconfraria van proclamar les lectures pròpies del V diumenge de durant l’any. Mn. Pascual proclamà l’Evangeli (Mt 5,13-16).

Mn. Membrado en l’homilia ens digué: El primer que vull fer és comentar l’Evangeli que acabem de proclamar: “Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? … Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat posada dalt d’una muntanya…” De vegades el nostre comportament no ajuda els nostres germans. “Que brilli igualment  la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel”. Després de comentar la Paraula de Déu, Mn. Membrado va fer una mica de repàs de la seua vida centrada sobretot en el seu sacerdoci. Agrair la formació que va rebre en el si de la família i l’ajuda de Mn. Honorato, de Mn. Pepe Insa com a formador i la rebuda per part de tots els formadors del Seminari. Vaig aprendre a acceptar les persones amb les quals no compartíem la fe; tot va ajudar-me a marcar l’experiència humana com a capellà. Va fer un petit recordatori de les parròquies que havia servit: la dels Àngels, 17 anys a Sant Blai, Ametlla, La Ràpita… Sant Jaume de Remolins i actualment la del Sant Crist de la Catedral i la de Sant Blai. Si la Mare de Déu m’ajuda em jubilaré servint les dues parròquies actuals. Sempre he obeït al Bisbe i he anat on m’ha destinat. Un capellà ha de ser acollidor i estar sempre disponible quan se li demana ajuda. I per acabar vull manifestar el meu agraïment amb l’Arxiconfraria i la Cort d’Honor per donar-me la possibilitat de ser Prior de la Cinta. Per damunt de tot sóc capellà, però mai oblidaré tot el que m’heu ajudat. Pregueu per mi. Un fort aplaudiment trencà el silenci de la Capella de la Cinta que estava plena de gom a gom.

Un membre de la Cort d’Honor va fer les pregàries pròpies de la celebració. En acabar l’Eucaristia vam venerar la Relíquia, mentre cantàvem l’himne de la Mare de Déu de la Cinta. Finalment un dinar de germanor on van obsequiar al seu Prior amb una estilogràfica. Mn. Membrado, que pugue complir més anys servint les dues parròquies, ajudant els germans i en definitiva servint l’Església.

Maria Joana Querol Beltrán

X