L’ALEGRIA D’ANUNCIAR L’EVANGELI 16-03-2014

Aquest diumenge celebrem el dia del Seminari. Cada any al voltant de Sant Josep, patró de l’Església i de les vocacions sacerdotals, estem tots convocats a pregar i col·laborar per aquells que estan discernint la vocació i pels qui ja estan en camí cap al sacerdoci.

El lema d’aquest any es fa ressò de l’exhortació La joia de l’evangeli, que el sant Pare ens ha regalat. Amb satisfacció l’hem rebuda i amb esperança la treballem perquè sigue un ajut en la nostra pastoral.

Per anunciar l’evangeli com una paraula que porta alegria al mon, l’hem de viure amb joia. El Papa Francesc recordava el passat estiu als seminaristes i novicis de tot el món que l’alegria de la fe neix de l’encontre amb el Crist, un encontre en el qual el Senyor mostra la seua estima i voluntat de què ens comprometem en el servei de la seua Església. La resposta dels qui s’han trobat amb el Crist és anunciar amb alegria l’amor de Déu per esdevenir fecunditat espiritual.

El Sant d’Assis deia: “Anuncieu l’Evangeli sempre. I si fos necessari, amb paraules”. Els cristians sempre estem cridats a viure allò que creiem. La coherència de vida és una gran ajuda per als nostres joves, perquè així mostrem l’autèntic evangeli. Si vivim la vida cristiana amb alegria i assumint totes les seues conseqüències mostrarem un tipus de vida que despertarà el desig de ser imitada.

L’alegria de l’evangeli ens mou a sortir de nosaltres mateixos per trobar primer al Senyor i, havent-lo trobat, sortir després a anunciar-lo. Els deia el Papa als qui fan el camí a la vida consagrada: “Voldria una església més missionera, no tan tranquil·la”.

Demanem a Déu, amb esperança ferma, que ens ajude a tots els qui formem l’església diocesana de Tortosa a viure la joia de la fe i la coherència de vida, i a sortir cap a Crist i cap als germans. I que de la nostra sembra hi hagen respostes generoses a la crida que Déu fa a viure l’alegria d’anunciar el seu amor.

Al llarg de la història de la nostra diòcesi mai no han faltat joves que hagen dit al Senyor per servir la seua Església. Demanem al Beat Tortosí Manuel Domingo i Sol, apòstol de les vocacions, que intercedisca davant Déu per la fecunditat pastoral de la nostra diòcesi i per l’augment de joves i adults que vullguen servir al Crist en la vida sacerdotal.

Portem tots el nostre Seminari Diocesà al cor i preguem a Déu perquè beneïsca els nostres seminaristes i ens envie sants i alegres anunciadors del seu evangeli.

Que el Senyor done als joves cristians un cor generós per respondre a la seua crida, i que la Mare de Déu, Assumpta al cel, titular del  nostre seminari, intercedisca per nosaltres, pel nostre Seminari i per la nostra Diòcesi.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa.