La Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel celebrà la festa dels seu Patró

La Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, celebrà el dia 29 de setembre la festa del seu patró amb una missa solemne a les 11 h. presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez i concelebrada per l’Il·lm. José Luís Arín Roig, Vicari General, M.I. Víctor Cardona Eixarch, President del Patronat de la Residència, i cinc preveres més. Mn. Rafel Prades Antolí va dirigir els cants. Van participar de la celebració un bon nombre de residents, familiars, membres del Patronat de la Residència Sant Miquel, l’Alcalde de la ciutat Sr. Jordi Jordán, regidors, persones que tenen cura dels malalts, personal de servei, i altres persones invitades.

A les 11 h. s’inicià l’Eucaristia amb el cant d’entrada: “Lloem el Senyor, al·leluia!”. A continuació el President del Patronat, ens adreçà unes paraules de benvinguda i destacà la gran família que formen tots els qui estan vinculats a la Residència, sota la protecció de Sant Miquel Arcàngel. També destacà com es fa palesa la realitat que la persona sent del desig d’estimar i ser estimada. Disposem-nos a celebrar l’Eucaristia, que és acció de gràcies. Després de les paraules de salutació del Sr. Bisbe a l’inici de la celebració i dels cants “Senyor tingueu pietat” i “Glòria”, es van proclamar les lectures. La primera de l’Apocalipsi (Ap 12,7-12a). El Salm responsorial 137, “Serviu el Senyor amb alegria” fou cantat per Mn. Rafel i el Sr. Vicari General proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 1, 47-51).

El Bisbe Sergi ens digué en l’homilia: Una felicitació ben cordial a tots els qui avui celebreu el Sant: Miquel, Rafel i Gabriel. Tinc molta devoció a sant Miquel perquè és el patró de la meva parròquia natal. Felicito el Sr. Vicari General, sacerdots concelebrants, Sr. Alcalde, autoritats, residents, Pubilla i Hereu, persones que ens acompanyen, tot el personal de servei que feu d’àngels d’aquesta casa. El gran model ha de ser Jesucrist i tenim testimonis  que ens ajuden a seguir-lo. La Mare de Déu, la fundadora Joana Jugan, Sta. Ma Rosa Molas, els àngels que de petits ja els invocàvem i la Bíblia els presenta com a mediadors de Déu, amb la seva presència activa i renovadora. El nom dels tres arcàngels acaba amb “el” que significa “Déu”. Ells ens porten cap a Déu i obren el cel per a tots nosaltres.  Avui celebrem Sant Miquel, que significa: “Qui com Déu”. Preguem per aquesta Residència, signe d’una bona convivència i amor. Que Sant Miquel ens done força per lluitar per un món millor i demanem-li que tots nosaltres estem oberts a la presència del Senyor i siguem àngels anunciant-lo i també perquè la Residència vagi endavant sota la protecció de Sant Miquel el seu patró. Pregueu també pel vostre Bisbe que us estima i també prega per vosaltres. Finalment encomanem-nos a Sant Miquel Arcàngel el nostre patró. Amén.

Dues noies treballadores de la Residència i el Sr. Joan Garro, resident, van fer les pregàries. Per tota la família de la Residència Sant Miquel Arcàngel,  per a que el Senyor enviï els seus àngels,  per a que siguem portadors d’alegria i esperança, pels qui estan a punt de deixar aquest món i per tots els que celebrem avui la festa del nostre patró, per a que seguim a prop de Crist. Preguem el Senyor.

Arribat el moment de la Comunió vam cantar: “Beneeix el Senyor ànima meva” i abans de la benedicció solemne del final de la Missa, el Sr. Bisbe ens digué que els àngels ens ajuden a ser sempre fidels al Senyor, per a que puguem arribar al lloc que Déu somnia de cadascú de nosaltres. Vam acabar la celebració amb el cant a la Mare de Déu: “Himne de la Cinta”.

Tot seguit, a les 11’45 h. va  tenir lloc l’Acte Institucional de recepció als convidats. El primer en intervenir fou el Sr. Joaquim Amaré, Secretari del Patronat. Inicià el seu parlament amb unes paraules de salutació a l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe, a l’Il·lm. Sr. Vicari General, al President del Patronat,  a Il·lm. Sr. Alcalde de la ciutat de Tortosa i regidors, gnes. de la Consolació, residents i familiars i empleats. Tot seguit va fer una referència a uns avantprojectes de llei que el govern de Catalunya està impulsant, i que poden suposar un pas endavant en la configuració d’un model de serveis socials català, així com en una millora de l’atenció integral, social i sanitària per a les persones grans residents als centres públics i concertats. Així mateix, i davant de l’anunci del govern de què properament incrementarà el número de places públiques residencials, reclamà que la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, sigui tinguda en compte i se li adjudiquin noves places públiques. Actualment hi ha 163 persones esperant plaça pública a Sant Miquel i el període mig d’espera se situa en divuit  mesos. Es dóna la circumstància que persones de Tortosa han de marxar a residències allunyades del municipi perquè se’ls hi ha concedit plaça fora de la ciutat, quan per exemple, a la Residència Sant Miquel tenen places lliures disponibles. Tanmateix estem contents perquè els nostres ancians poden ser atesos degudament.

A continuació va intervenir el President del Patronat, Mn. Víctor Cardona. En primer lloc donà les gràcies al Sr. Bisbe per la seua presència i remarcà que és la primera vegada que assisteix a aquest acte. Donà també la benvinguda al Sr. Alcalde qui també és la primera vegada que hi assisteix. Saludà tots els presents  i manifestà el seu agraïment als treballadors i auxiliars que cada dia atenen els nostres residents; i com no, a l’equip tècnic. Tots som necessaris. La Residència Sant Miquel és una entitat sense ànim de lucre i amb el desig de poder millorar l’assistència als residents i usuaris. També explicà les millores que s’han fet i tot el que està en projecte.

El Sr. Alcalde, després de saludar el Sr. Bisbe i tots els presents, manifestà el seu agraïment a la fundació de la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel.  Fa molts anys que aquest centre està a la nostra ciutat i és molt destacat a les Terres de l’Ebre. Cada any es veu millorar i la gent gran és important per a la nostra societat i l’enriquiu amb la vostra presència. Hem de respectar la seua saviesa i la seua dignitat. Ara tenim dintre el Consistori un Regidor de la Gent Gran, el Sr. Paco Vallespí. Vull agrair a tots els treballadors de la Residència el que fan dia a dia per vostès i això fa que aquí se sentin com a casa seua.

Finalment les paraules del nostre Bisbe Sergi. En primer lloc saludà tots els presents. Els joves han d’escoltar la saviesa dels grans i ells ho agraeixen.  Necessiten ser tractats amb tot l’afecte, amb tota cura i amb tot l’amor. El dia del meu nomenament com a bisbe vostre, vaig trucar-li al Sr. Nunci i li vaig notificar que viuria aquí. El diumenge vaig venir a celebrar l’Eucaristia i en acabar us vaig poder saludar un per un. Estic content i vull dir-vos que la nostra Residència contribueix a formar un bon teixit associatiu en el si de la nostra ciutat. “Serviu el Senyor amb alegria”, ànim i coratge  i continueu amb il·lusió aquesta gran família, seguiu amb la festa. Que el Senyor us beneeixi.  Tot seguit, el Sr. Joaquim Amaré, ens comunicà que oferirà al Sr. Bisbe el Llibre d’Honor per a signar. En acabar el Bisbe Sergi ens va llegir la dedicatòria que havia escrit.

A les 13 h. i abans d’acomiadar-nos, vam sortir al jardí  per compartir tots els assistents un refrigeri. Preguem per tots els qui col·laboren d’alguna manera i de diferents vessants, a que la nostra Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, continue fent aquest gran bé a la societat ajudant els nostres ancians, referent per a tots nosaltres.

Maria Joana Querol Beltrán

.

X