La persona gran en el magisteri del Papa Francesc

El dimecres 19 d’octubre, ens vam reunir als Serveis Socials de l’Ajuntament de Tortosa un bon nombre de persones grans, la majoria del Moviment Vida Creixent, i altres membres dels Esplais de la 3a Edat. Ens van oferir els locals per estar ubicats al centre de la ciutat. El motiu de la trobada fou participar, com tots els anys, de les xerrades a càrrec de mossèn Joan Bajo Llauradó, consiliari de Vida Creixent, qui ens les fa tres vegades al llarg del curs. El tema global del curs actual és: PENSAR EN LA PERSONA GRAN. ASSISGNATURA PENDENT, el qual serà el fil conductor de les tres xerrades.

En primer lloc la Sra. Mònica Ripoll, regidora de Benestar Social, després de la salutació, va agrair la presència de Mn. Bajo, així com la de tots els assistents. També mostrà el seu agraïment la Sra. Cristina Araujo, Treballadora Social, qui any rera any assisteix a totes les conferències que imparteix Mn. Bajo. Tot seguit ens comentà el nostre Consiliari, que actualment s’ha destapat la soledat i s’han disparat els problemes psíquics en algunes  persones grans. El Papa Francesc en moltes de les seues locucions parla sovint d’aquesta etapa de la vida. Ens mostrà Mn. Bajo un document aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola, subcomissió Episcopal per a la Família i en defensa de la Vida, titulat: “La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones” en el qual hi ha intervingut la Pastoral de la Salut, Vida Ascendente i altres estaments. Són unes orientacions per a la pastoral de les persones grans.

El tema d’aquest primer dia fou: “La persona gran en el Magisteri del Papa Francesc”. L’objectiu és veure el tracte de les persones majors i la seua relació amb la família, la societat i l’església. Cal veure també la situació actual d’aquestes persones, la relació que tenen amb els joves, la realitat en la cultura del descarte i la saviesa en la transmissió de la fe i la pregària. Avui existeix una sociodemocràcia en la que hi ha un augment accentuat de persones grans respecte la població mundial; increment de la longevitat i reducció de la fertilitat; afectació estructural social,  relacions intergeneracionals, etc. Totes aquestes realitats són valorades pel Papa Francesc i queden reflectides en el seu pensament i reflexió, tant de paraula com per escrit.

Relació entre els joves i les persones grans. Els dos extrems de la vida han estat una preocupació en l’ensenyament del Papa (“Evangelii Gaudium”, nº 108, any 2013). És convenient escoltar les dues generacions ja que són l’esperança dels pobles. Si caminem junts podrem estar ben arrelats en el present i en el futur.

La cultura del descarte vol apartar tot allò que no serveix, que no és productiu, que no rendeix. Aquí podem situar les persones grans perquè no són rentables per a la societat. Amb paraules del Papa Francesc, vivim en un temps en què les persones grans no compten, i es descarten perquè molesten.“La vida humana és inviolable, però, de vegades es considera l’ésser humà com un bé de consum que es pot usar i després tirar” segons el Moviment italià “Per la Vida”. El Papa quan parla de la cultura del descarte també fa referència a l’eutanàsia amagada com a conseqüència d’aquesta cultura, i a la vida de les persones pobres (“Gaudete et Exsultate”, nº 101, any 2018). La nostra societat ha silenciat les veus de les persones grans.  El Papa Francesc el 17 d’octubre de 2019, davant d’un grup de persones grans digué: “Una menció especial requereix l’atenció en les institucions per a persones grans, les quals estan soles, i han d’acollir-les com a veritables llars i no com a presons”.

Saviesa en la transmissió de la fe i la pregària. És molt important veure el valor que dóna el Papa al rol de la gent gran i com els avis en la transmissió de la fe i la pregària, són els qui parlen de Jesucrist als seus néts (“Amoris Laetitia” any 2016 i “La saviesa dels anys”, any  2018). Darreres aportacions del Papa Francesc. El Papa Francesc, des de l’inici del seu Pontificat, sempre ha tingut en el seu cor les persones grans. També ha manifestat el valor de les persones en aquesta etapa de la vida, el Congrés Internacional de la Pastoral de les Persones Grans, “La riquesa dels anys”. (28-31 de gener de 2022). Una de les últimes aportacions del Papa és el llibre: “Catequesis sobre la vejez”.  Entre els apartats hi figuren: La gràcia del temps; La longevitat; La vellesa; L’acomiadament i l’herència; La prova de la fe; El servei joiós de la fe.

Conclusió. En el Magisteri del Papa Francesc és palès que l’envelliment constitueix una etapa cridada a ser aprofitada i compartida. Les persones grans, en el Pontificat del Papa, som memòria de la societat.

   Maria Joana Querol Beltrán

X