LA FESTA I LA CELEBRACIÓ DE LA FE 04-09-2016

Al llarg de l’estiu se celebren en molts dels nostres pobles les festes majors dedicades a la Mare de Déu o a algun sant que és venerat amb especial devoció. En moltes ocasions he pogut comprovar amb alegria que aquests dies són especialment significatius en el ritme de vida dels pobles, perquè s’intensifica la convivència entre familiars i amics, i, a més, constitueixen una ocasió perquè aquells que per raó de treball o altres causes van haver de traslladar-se a viure a altres llocs, es retroben amb les seves arrels.

Des que estic en la diòcesi he tingut ocasió de participar en moltes d’aquestes celebracions i de comprovar com en elles s’expressa l’ànima dels pobles; he pogut gaudir de la bellesa de les tradicions, que es mantenen amb un gran esforç malgrat la despoblació crònica que es viu en algunes zones de la diòcesi. Des d’aquí vull expressar a tots la meua admiració per tanta riquesa de fe i de tradició que, encara avui, podem viure i gaudir.

Però sobretot hem de valorar el fet que durant aquests dies surt a la llum l’ànima creient que hi ha als nostres pobles i ciutats. Efectivament, en la festa comprovem que la devoció a la Mare de Déu i als sants patrons està viva en el cor de moltes persones. En les festes s’experimenta d’una manera especial la proximitat consoladora de Maria i dels sants, que es viu com una presència viva, capaç de despertar sentiments que sorgeixen del més profund de cadascú de nosaltres. Per això les nostres festes són, sobretot, un moment per alegrar-nos pel do de la fe que il·lumina i guia la nostra vida.

El Papa Francesc, en l’exhortació “Evangelii Gaudium”, dedica unes belles pàgines a recordar-nos la importància de la religiositat popular en la vida de l’Església, perquè ella ajuda a mantenir la fe dels senzills; i també a anunciar l’evangeli, perquè el Senyor pot servir-se d’aquestes devocions que hem rebut dels nostres avantpassats per tocar el cor de moltes persones i despertar en elles l’amor cap a Ell.

És important que en les nostres parròquies valorem la força evangelitzadora d’aquestes celebracions i que les cuidem i les preparem amb cura. No oblidem que les tradicions que cada any revivim en les festes dels nostres pobles i ciutats, han nascut i són expressió de la bellesa de la fe, i estan al servei d’aquesta mateixa fe que durant aquests dies s’expressa i es viu amb especial alegria i fervor.

A tots els qui ja heu celebrat les vostres festes majors i als qui les aneu a viure pròximament, vull desitjar-vos que experimenteu sempre la protecció de la Santíssima Verge Maria i dels sants patrons. A través d’ells ens arriba la benedicció del Senyor.

Amb el meu afecte i la meua benedicció,

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X