LA FAMILÍA I L’EDUCACIÓ DELS FILLS 07-04-2019

Durant aquest mes d’abril s’inicia un període en el que els pares heu de prendre decisions importants pel que respecta a l’educació dels fills, ja que és el moment de la preinscripció per al proper curs escolar. Heu d’elegir el centre que considereu més adient per a la seua formació, i també decidir si voleu que participen o no en la classe de religió catòlica. Són dues decisions importants per a la seua educació.

Estem davant un deure moral dels pares i també d’un dret que l’Estat ha de respectar. En les circumstàncies que estem vivint encara són actuals les paraules del Concili Vaticà II (GE 7) on es «recorda als pares la greu obligació que recau damunt seu de fer tot el possible i inclús d’exigir-ho perquè els seus fills» puguin rebre una educació moral i religiosa, i d’aquesta manera, «progressin en una formació cristiana dinàmicament harmonitzada amb la profana». A més, «l’Església lloa aquelles autoritats i societats civils que, tenint en compte el pluralisme de la societat moderna i respectant la deguda llibertat religiosa, ajuden les famílies perquè l’educació dels fills pugui estar assegurada en totes les escoles d’acord amb els principis morals i religiosos propis de les famílies».

Per poder exercir el seu dret, els pares han de tindre la possibilitat d’escollir per als seus fills l’ensenyament de la religió a l’escola. La dimensió religiosa forma part de la vida de l’home, que és un ésser obert a la transcendència. Sense aquesta matèria els alumnes estan privats d’un element fonamental per a la formació, que ajuda a aconseguir una harmonia vital entre fe i cultura. L’ensenyament escolar de la religió és diferent i complementari a la catequesi de la parròquia. A més del diferent àmbit on cadascuna és impartida, són diferents les finalitats: la catequesi es proposa promoure l’adhesió personal a Crist, mentre que l’ensenyament escolar de la religió transmet als alumnes els coneixements sobre la identitat de la fe i de la vida cristiana, i sobre la seua compatibilitat amb la cultura i la ciència.

Una altra de les decisions importants que heu de dur a terme en aquestes dates és l’elecció del centre educatiu. Malauradament vivim situacions d’inversió ètica en l’escola per certes ideologies, que afecten a la moralitat de les persones i es volen imposar a tots faltant sovint al respecte al dret a la llibertat religiosa. També es pretén treure a l’escola una part important de la missió que aquesta té, que no consisteix únicament en transmetre uns coneixements, sinó formar també en valors segons una determinada concepció de la persona.

Per això, la presència de l’església en el món de l’educació és avui tan necessària com en altres moments de la història, si volem garantir la pervivència d’una cultura cristiana i d’uns valors que dignifiquen a la persona. Les escoles catòliques volen ser un referent de qualitat i equitat, en permanent recerca de la veritat i innovant per assolir un millor aprenentatge, cercant la personalització i l’adaptació a cada alumne. Amb una proposta que, tenint com a model a Jesús, ofereix a la persona un horitzó de sentit i camins de creixement integral.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa