Sol·licitud per fer concerts i altres activitats culturals a la Catedral de Tortosa

Sol·licitant

Entitat a la que representa

Sol·licito

L’ús de la Nau Central de la Catedral de Tortosa per a:

Informació

L’ús de la Catedral per a concerts està supeditat a l’Annex que va unit a aquesta sol·licitud i que s’ha d’acceptar i signar.

Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, per escrit i al correu que s’indica recepcio@bisbattortosa.org, dins el termini mínim establert: dos mesos abans de la data proposada per realitzar el concert, el Capítol l’estudiarà i acceptarà o rebutjarà la proposta presentada. Si es necessita més informació se demanarà per la mateixa via.

Abans del concert s’haurà d’enviar al correu indicat el rebut de l’assegurança locativa. Si una setmana abans no s’ha presentat es suspendrà l’autorització.

Array

X