La Delegació de Missions celebrà la primera reunió del curs

El diumenge, dia 2 d’octubre, es reuní a la parroquia “L’Assumpció de Maria” de Gandesa,  la Delegació Diocesana de Missions. A les 12’30 hores vam participar de l’Eucaristia celebrada pel seu Rector, mossèn David Arasa. Després del cant d’entrada “Hem vingut aquí, Senyor Jesús”, acompanyats els fidels pel cor parroquial, Mn. David saludà els membres de la Delegació de Missions, els xiquets de la catequesi i els seus catequistes i tots els fidels participants de la celebració.

Tot seguit es van proclamar les lectures. La 1a de la profecia d’Habacuc: El Salm responsorial: “Beneeix el Senyor ànima meva, no t’oblides mai dels seus favors”. La 2a lectura de la carta de sant Pau a Timoteu i l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 17. 5-10).

Mn. David ens digué en l’homilia entre altres coses, que els apòstols digueren al Senyor: “Doneu-nos fe”. Però, som conscients que en la nostra vida ens falta moltes vegades la fe?  També hi ha personatges al llarg de la història que han experimentat  la manca de fe, entre els quals tenim a Sant Joan de la Creu, qui en algunes ocasions pensava que Déu l’havia abandonat. Però sabem que no ens abandona mai i en els moments de pregària ens trobem amb el Senyor. A la parròquia tenim un grup de pregària que ens reunim una vegada al mes. També, gràcies a les reunions del Sínode, ens trobarem cada quinze dies, a partir del dia 13 d’octubre, els dijous, dos grups de pregària: un, de les 18 h. a les 19 h. i l’altre de les 19 h. a les 20 h. I acabà amb les paraules de l’Evangeli que havíem proclamat: “Quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: Som servents sense cap mèrit: No hem fet altra cosa que complir amb el nostre deure”

 Tot seguit. el Rector cedí la paraula a Mònica Redón de Benicarló,  una laica missionera qui va anar durant un temps a l’Equador, en nom de la nostra diòcesi.  Comunicà que aquest any farem “L’animació missionera”  a l’arxiprestat de la Terra Alta. Us visitaran dos missioners i us invito a participar del SCAM.  També comunicà que el diumenge, 22 de gener, celebrarem a la catedral de Tortosa una Eucaristia en honor del sant tortosí Francesc Gil de Federich, patró de les missions de la nostra diòcesi, qui ens encomanà la missió d’anar i anunciar l’Evangeli per tot el món.

Continuà la celebració i arribat el moment de la pregària del Parenostre, els xiquets/es de la Catequesi de primera comunió van pujar al votant de l’altar. Mentre ens donàvem la pau vam cantar: “Mans, mans, mans a les mans” i durant la comunió: “Beneiré el Senyor amb tot el cor”. Tot seguit vam passar les catequistes davant el presbiteri, cadascuna amb la bíblia a la mà i el mossèn els donà la benedicció invocant l’ajuda del Senyor en el nou curs que s’iniciava i els lliurà un petit quadre de la Mare de Déu de la Fontcalda, patrona de Gandesa. Finalment el comiat a la Mare de Déu amb el cant: “Ave Maria, ave Maria”.

Els membres de la Delegació de Missions vam compartir un dinar de germanor i a continuació de nou a la parròquia per celebrar la reunió d’inici de curs presidida pel nostre delegat, Mn. Antoni Borràs. Es van comentar tots els temes de l’Ordre del Dia, entre els quals cal destacar els actes i activitats del Calendari del nou curs:

  • DOMUND, que es celebrarà el diumenge 23 d’octubre, amb el lema: “Sereu els meus testimonis”. Parlaran d’aquesta jornada el full “Vida Diocesana”, la web del bisbat i cal que totes les parròquies col·laboren en aquest esdeveniment missioner tan important, les quals rebran el material adient per aquesta celebració.
  • Infància Missionera, que se celebrarà el diumenge, 15 de gener. Com a material per aquest dia tenim la revista “Illuminare”. També arribaran altres materials a les parròquies.
  • Sant Francesc Gil de Federich, de qui va parlar-ne la qui fou missionera de la nostra diòcesi a l’Equador, la Sra. Mònica Redón.
  • A principi del mes de març, del dia 4 fins al 12, està previst que vinguin a la zona Nord del Bisbat, a l’arxiprestat de la Terra Alta, un missioner i una missionera. Tindran contacte amb les parròquies i visitaran els centres educatius de la Zona. La preparació per aquest esdeveniment la faran el delegat de Missions, Mn. Antoni Borràs, i el membre de la Delegació, Mario Boronat, acompanyats dels preveres de la Zona.
  • Recés de Quaresma. Toni comentarà aquest tema amb la responsable per tal de poder fer-se càrrec del recés un dels dos missioners del SCAM que visitaran la Terra Alta.
  • Darrera reunió del curs 2022-23. Es durà a terme a la Ribera d’Ebre, però queda el lloc per determinar i la data exacta.

Amb el nostre agraïment a la parròquia “L’Assumpció de Maria” de Gandesa, a Mn. David Arasa, als catequistes, al cor parroquial i als feligresos, per la seua bona acollida, ens vam acomiadar fins la celebració del SCAM al mes de març.

Delegació de Missions

X