La Delegació de Missions celebrà la primera reunió del curs

El diumenge, 8 d’octubre, es reuní la Delegació Diocesana de Missions a la parròquia Santa Magdalena de Vinaròs. En arribar ens va rebre el Rector, Mn. Cristòbal Zurita i a les 11’30 hores vam participar de la celebració de l’Eucaristia a la que hi assisteixen els diumenges els xiquets/es de catequesi de Primera Comunió. Eren un grup de vint-i-nou i en les seues caretes  i la seua participació es feia palesa la seua alegria. Una celebració preparada acuradament pel mossèn i els catequistes.

S’inicià l’Eucaristia amb el cant “Glòria, Glòria” i abans de les lectures van cantar “Tinc una lluna al cor. Al·leluia! És el Salvador meu”. Les lectures les de la setmana XXVII del temps ordinari i foren proclamades per dues feligreses de la parròquia. La primera del llibre d’Isaïes: (Is 5, 1-7). El Salm responsorial 79: La vinya del Senyor és el poble d’Israel”. La segona de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 4. 6-9). Mn. Cristòbal proclamà l’Evangeli segons sant Mateu (Mt 21, 33-43. Tot seguit van cantar: “Visca la Paraula, visca la Paraula, visca la Paraula de Déu” i en acabar un petit grup de xiquets/es van besar el llibre de la Paraula de Déu.

El mossèn va fer una homilia molt entenedora adaptada a la seua edat. Els comentà  la paràbola de la vinya i els digué que aquesta vinya som nosaltres. Però nosaltres, què fem? El Senyor espera que fem coses bones, coses que li agraden, que sabéssim perdonar els altres i que donem sempre bons fruits, com la vinya dóna bons raïms.  Tots esteu batejats i us prepareu per a rebre la Primera Comunió. Feu-ho tot amb alegria. Tot seguit presentà la Delegació de Missions i després vam resar el Credo participant els xiquets de manera activa. Creus en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra? Sí hi crec. I així anaven responent fins al final. A continuació les pregàries i el cant de l’ofertori: “Lloat sigueu oh Senyor nostre”.  Després de la consagració: “Ell m’estima i jo l’estimo”. També el Pare nostre fou cantat i arribat el moment de la pau el cant: “Mans, mans, mans a les mans” i mentre els fidels rebíem la comunió vam cantar: “Tinc un amic que m’estima”.

A continuació, el sr. Eduard Blasco, membre de la Delegació de Missions, després de saludar tots, s’adreçà especialment als xiquets/es i entre altres coses els digué: En arribar a casa segur que explicareu el contents que esteu de participar de l’Eucaristia i el feliços que esteu de sentir-vos estimats. També els missioners estimen tota aquella gent de països llunyans a qui van a parlar-los de Déu. El dia 22 d’aquest mes d’octubre celebrarem el DOMUND, que significa “Diumenge Mundial de les Missions”. Eduard ens animà tots a tenir un cor missioner i des d’aquí també podem ajudar a les missions mitjançant la pregària i contribuint en les col·lectes que s’organitzen.

Mn. Cristòbal, després de la benedicció final de l’Eucaristia, donà gràcies a la Delegació de Missions per la seua participació en l’Eucaristia i vam acabar la celebració amb el cant: “Si tuvieras fe como un granito de mostaza” i amb un fort aplaudiment.

Després vam passar al saló parroquial per celebrar la primera reunió del curs, presidida pel nostre Delegat Diocesà de Missions, Mn. Antoni Borràs. En primer lloc s’aprovà l’Acta de la darrera reunió i tot seguit vam passar al següent punt de l’Ordre del Dia: Agenda del nou curs 2023-24. Mn. Antoni Borràs, ens comentà el calendari de la delegació de Missions preparat per aquest curs. El 6 d’octubre, es celebrà al Palau Episcopal de Barcelona, la Reunió Interdiocesana de delegats presidida pel bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi, Mons. David Abadías. A continuació ens comentà la celebració del DOMUND, iniciant l’explicació del cartell que aquest any porta el lema: “Cors ardents. Peus en camí”. Al Full “Vida Diocesana” surt un escrit de la Delegació  amb aquest títol. També explicà Mn. Antoni que al mes de novembre uns missioners de l’SCAM (Servei d’Animació Missionera) visitaran la zona Sud del nostre Bisbat. El 14 de gener celebrarem  la Infància Missionera, i el 21 del mateix més la festa del sant tortosí Francesc Gil de Federich, Patró de Missions a la nostra Diòcesi i del Comerç  de Tortosa. Com tots els anys es celebrarà l’Eucaristia a la Catedral. Al febrer es reuniran de nou els Delegats de Missions per dur a terme la Trobada Interdiocesana a Tarragona i  el 3 de març és la Jornada del Clergat Nadiu i Vocacions. Durant tres dies del mes de maig tindrà lloc a Madrid el Consell Nacional OMP i assemblea de Delegats i Directors. Finalment per al dia 7 de juliol està prevista la darrera reunió del curs de la Delegació Diocesana de Missions.

 Mn. Antoni ens digué que en les “Campanyes missioneres” hem de ser animadors i ens informà que tenim a la Delegació material del DOMUND per a la catequesi i que la col·lecta està demanada pel Papa per als projectes dels països de missions.

En acabar la reunió vam compartir un dinar de germanor a un restaurant, acompanyats i invitats per Mn. Cristòbal Zurita, en nom de la parròquia “Santa Magdalena” de Vinaròs.  Havent dinat, ens vam acomiadar fins la propera reunió, amb el desig i la il·lusió de seguir treballant per les missions i els missioners de la nostra diòcesi. Que el Senyor ens hi ajude.

Delegació Diocesana de Missions

X