JORNADES DE LA PAU, MIGRANTS Y REFUGIATS (I) 07-01-2018

El dia 1 de gener l’Església celebra la Jornada mundial de la Pau. El proper diumenge celebrarem la Jornada mundial del migrant y del refugiat. Aquest any el Papa Francesc, en els dos missatges que ha dirigit a l’Església amb motiu d’aquestes jornades, ens recorda com respondre cristianament als desafiaments que ens plantegen els fenòmens migratoris. El Papa, des de l’inici del seu pontificat, ha manifestat en repetides ocasions, amb gestos (recordem l’inoblidable viatge a l’illa de Lampedusa) y amb paraules, la seua preocupació por la trista situació de tants emigrants que fugen de guerres, de persecucions, de desastres naturals y de la pobresa.

Actualment es calcula que hi han més de 250 milions de migrants en el món. D’ells, 22 milions i mig són refugiats que han tingut que abandonar les seues llars i la seua pàtria fugint de conflictes armats y altres formes de violència organitzada, per salvar la vida. Altres han emigrat buscant una vida millor, perquè en els seus països d’origen no veuen la possibilitat de construir un futur digne i cerquen millors condicions de vida. Molts ho fan moguts pel desig legítim de reunir-se amb les seus famílies, de trobar millors oportunitats de treball o d’educació, o de fugir de la misèria provocada o empitjorada per la degradació ambiental. En el fons, ens recorda el Papa, totes aquestes persones estan buscant la pau, perquè qui no pot gaudir d’aquests drets, no pot viure en pau.

El Papa Francesc, reconeixent la complexitat d’aquest fenomen que, donada la situació del món seguirà marcant el nostre futur, afirma que els governants han d’actuar amb prudència, per la responsabilitat concreta que tenen envers les seues comunitats, a les que han de garantir els drets que els corresponen en justícia i assegurar-los un desenvolupament harmònic. I ens invita a no deixar-nos arrossegar por certa retòrica que “exagera els riscos per a la seguretat nacional o el cost de l’acolliment dels qui venen, menyspreant així la dignitat que se’ls ha de reconèixer a tots, en quant són fills i filles de Déu” (Missatge Jornada Mundial de la Pau). Quan els polítics fomenten la por, ens recorda el Papa, “en lloc de construir la pau, sembren violència, discriminació racial y xenofòbia”, provocant sentiments de rebuig envers les persones per l’únic fet de pertànyer a una cultura, país o raça distints del nostre.

Front als qui únicament veuen problemes en els qui han vingut d’altres llocs, el Papa ens exhorta a tenir una mirada contemplativa que neix de la fe cristiana i que ens porta a veure a tots els éssers humans com a part d’una mateixa família; a descobrir que no arriben amb les mans buides; i a valorar també l’esforç i el sacrifici de tantes persones dels països d’acolliment que, amb iniciatives solidaries, obrin les portes als migrants i refugiats, inclús quan els recursos són escassos. Per això, recorda el Papa, els governants deuen impulsar les polítiques d’acolliment tot lo que ho permeta el bé de la seua comunitat. Aquest és el camí per a la construcció de la pau.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X