JORNADES DE LA PAU, MIGRANTS I REFUGIATS (II) 14-01-2018

Celebrem aquest diumenge la Jornada Mundial del migrant i del refugiat. El papa Francesc, en el missatge que ha dirigit a l’Església per a aquesta jornada amplia algunes idees del missatge de la Jornada mundial d’oració per la Pau. Concretament ens recorda que el compromís dels cristians i de les persones de bona voluntat perquè els emigrants i refugiats puguen trobar la pau que cerquen, es pot resumir en quatre accions: acollir, protegir, promoure i integrar.

Enfront de les polítiques que dificulten el dret de tot ésser humà a cercar un lloc que els ofereixi la possibilitat de viure en pau i dignament, “acollir significa, abans de res, ampliar les possibilitats perquè els emigrants i refugiats puguen entrar de manera segura i legal en els països de destinació”. Tots els casos no poden ser tractats de la mateixa manera: els motius humanitaris i de reunificació familiar haurien de ser tinguts en compte d’una manera especial. Aquest tema requereix de les autoritats imaginació i audàcia en la cerca de solucions que tinguen en compte la centralitat de la persona humana, com ara la possibilitat de visats temporals als qui migren a països veïns fugint de conflictes i guerres. En tot cas caldria evitar sempre les expulsions col·lectives i arbitràries cap a països en els quals no es garanteix el respecte als drets fonamentals.

El compromís de protegir l’emigrant consisteix a promoure accions en defensa dels seus drets i dignitat “independentment del seu estatus migratori”. Els drets bàsics de la persona precedeixen al seu estatus legal i sempre han de ser respectats. Tot ésser humà té dret al necessari per a la subsistència vital; a l’accés equitatiu a la justícia; a un treball; a la llibertat de moviment; a l’assistència sanitària… Els menors d’edat hauran de ser protegits d’una manera especial i caldrà oferir-los la possibilitat de continuar els estudis i rebre una educació digna.

Promoure vol dir treballar amb la finalitat de què a tots els emigrants i refugiats se’ls done la possibilitat de realitzar-se com a persones”. Si les dues accions anteriors pretenen que no es conculque la seua dignitat, aquesta té una dimensió més positiva. L’emigrant no és solament una persona la presència de la qual se suporta o es tolera, sinó que cal treballar pel seu bé.

L’esforç d’integrar exigeix treballar per una cultura de la trobada, afavorint les ocasions d’intercanvi cultural i promovent aquelles actituds que suposen un reconeixement mutu dels valors presents en les diferents cultures, que dignifiquen a la persona humana.

En definitiva, el que el Papa vol és que els cristians no ens deixem influir per missatges negatius que provoquen el rebuig, sinó que potenciem sempre actituds positives cap als emigrants, pensant abans que res en la seua dignitat humana i veient-los com a fills de Déu.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X