Jornades de Formació Permanent del Clergat

Presidides pel sr Bisbe i organitzades per la Delegació del Clergat, el dilluns 26 i dimarts 27 han tingut lloc al Seminari les Jornades de setembre de Formació Permanent amb assistència de la majoria dels preveres. El conferenciant ha estat el Catedràtic de la Universitat Pontifícia de Salamanca i Rector del Seminari d’Àvila, Rvdo. Gaspar Hernández, que ha presentat brillantment el tema tant actual de “Condicionaments i condicions actuals per l’exercici del Ministeri apostòlic”. Basant-se magistralment en el Pla de Formació Sacerdotal de la Congregació Romana per al Clergat i també d’una manera especial en les profundes homilies del Papa Francesc a les Misses Crismals del seu Pontificat, el Ponent exposava i explicava els condicionaments de la situació actual a la vegada que subratllava les pistes de les quatre proximitats que han de enfortir l’exercici del Ministeri sacerdotal: propers a Déu, font constitutiva de la nostra identitat; propers al Bisbe, amb els vincles de l’obediència i l’escolta; propers entre nosaltres, amb la germanor presbiteral; i propers al Poble de Déu, al qual pertanyem radicalment.

José-Luis Arín Roig
Vicari General

X