Jornada sacerdotal al Seminari diocesà

Des de la profunditat teològica i una elevada mirada a la cultura i el pensament del nostre temps, Mons Alfonso Carrasco Rouco, bisbe de Lugo, ha anat presentant als mossens de Tortosa, reunits al Seminari diocesà, el 13 de juny, per celebrar la jornada de Jesucrist gran sacerdot i de sant Joan d’Àvila, “els signes d’esperança en la vivència del ministeri sacerdotal”.

Ha començat el conferenciant centrant la temàtica del seu discurs en orientar la recerca dels signes d’esperança per als sacerdots en la pròpia vida. No anar fora a cercar el que pot no ser-ho. I des d’aquí ha marcat el camí epistemològic pel que ha recorregut el seu pensament, sòlid i fecund: contrastant amb la cultura actual i l’anunci de l’Evangeli al que estem enviats com a missió, des de la perspectiva del Vaticà II. No ha amagat la dificultat que suposa aquest diàleg en el nostre temps però no s’ha oblidat de posar en relleu des de la perspectiva evangèlica i l’argumentació de la raó els signes d’esperança que trobem en el desenvolupament del nostre ministeri: la donació de vida, la fidelitat, l’estima desinteressada…

La Missa presidida pel Bisbe diocesà, Mons. Enrique Benavent, ha estat el moment culminant de la trobada sacerdotal diocesana en la que el sr. Bisbe també ha aprofundit en la seva homilia, seguint la Paraula escoltada, en l’esperança que ens ve donada per la unió amb el Senyor i per la gràcia sagramental.

Un àpat de germanor, després de cantar l’himne a sant Joan d’Àvila, ha clos la  darrera jornada sacerdotal del curs 2021 – 2022.

X