JORNADA MUNDIAL DE LES MISSIONS 14-10-2018

Diumenge que ve celebrarem la jornada mundial de les missions, el dia del DOMUND. En les celebracions de l’Eucaristia recordarem als missioners i missioneres que han deixat la seua terra per anunciar l’Evangeli als qui no han sentit parlar de Crist. La situació en la qual viuen aquests germans nostres pot ser molt diversa: països en situacions dramàtiques de pobresa; esglésies particulars que necessiten l’ajuda de sacerdots, religiosos, religioses i laics, per a poder arribar a tantes persones que no coneixen al Senyor o assegurar una mínima atenció pastoral a comunitats cristianes que solament poden rebre els sagraments en moments puntuals. També es dóna el cas de països d’un nivell de vida alt, però que viuen la pobresa que suposa desconèixer a Crist. A tots ells volen servir els nostres missioners. Us convido a què aquest diumenge agraïm al Senyor el testimoniatge d’aquests germans i germanes, que són un regal de Déu per a l’Església.

El Concili Vaticà II ens va recordar que la missió de l’Església no és una altra que anunciar i instaurar el Regne de Déu que va començar a ser realitat en el nostre món amb la persona, les paraules i les accions de Jesucrist. Aquesta missió és religiosa i, per tant, plenament humana. Per això el papa sant Juan Pablo II, en la seua encíclica Redemptoris missio ensenya que la promoció dels béns humans i dels valors evangèlics no ha de separar-se ni oposar-se a l’anunci de Crist i de l’Evangeli, o a la fundació i desenvolupament de l’Església, perquè ella està cridada a ser germen i inici del Regne de Crist en el món.

Quan escoltem els testimoniatges dels missioners ens sorprèn a tots la seua generositat, el lliurament de la seua vida, la capacitat de treball i l’atenció a tota forma de pobresa humana. Encara que sabem que no solucionen tots els problemes, tenim la seguretat que el món és millor gràcies a ells. El seu testimoniatge, el seu treball i sobretot el lliurament de la seua vida fan que el Regne de Déu siga una realitat present i operant entre nosaltres, i que el rostre de l’Església resplendeixi més davant els homes.

Però com aquest Regne és abans de res obra de Crist, que és qui pot transformar el cor humà, l’essencial de la missió és treballar perquè  tothom el conega i l’estime. Si tots coneguérem en profunditat al Senyor i l’estimàrem de debò, estic convençut que el món seria diferent. Crist és el camí de l’Església i, per tant, l’element essencial que unifica i dóna sentit al  treball i al lliurament incansable de tants cristians que el testimonien en els països de missió. Que en aquesta jornada no els falte la nostra ajuda generosa.

El Domund d’enguany coincideix amb la celebració de l’assemblea del Sínode dels bisbes sobre l’acompanyament als joves i el discerniment vocacional. Avui se celebra també a Roma la canonització del papa Pau VI; de l’arquebisbe Oscar Romero, assassinat per defensar la veritat i la justícia; i d’altres beats. Demanem al Senyor que el seu testimoniatge de lliurament a l’Evangeli mogui el cor de molts joves cristians a donar la seua vida al Senyor i a l’Església.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa