JORNADA D’ORACIÓ PER LES VOCACIONS 26-04-2015

La litúrgia del quart diumenge de Pasqua és una invitació a contemplar el Senyor ressuscitat com el Bon Pastor que ens estima, ens coneix i ha donat la vida per les seues ovelles perquè aquestes puguen arribar a tindre part en la seua victòria i “gaudir eternament de les verdes praderies del seu Regne”.

En el marc d’aquest clima espiritual caracteritzat pel goig i l’esperança que naixen de la certesa de que Crist continua guiant al seu Poble, celebrem avui també en tota l’Església universal la Jornada d’oració per les vocacions. Va ser el Beat Pau VI qui va tindre la intuïció profètica d’instituir aquesta jornada i invitar-nos a tots els cristians a pregar junts perquè el Senyor continue enviant treballadors a la seua vinya i perquè aquells joves que, enmig de les circumstàncies de la vida, senten la crida del Senyor a entregar-li la seua persona i la seua vida al servei del Regne de Déu en el ministeri sacerdotal o la vida consagrada, siguen generosos en la resposta a aquesta crida.

El lema triat pel Papa Francesc per a enguany (“Que bo caminar amb tu!”) intenta expressar la sorpresa de qui, centrat en si mateix i en els seus problemes, pensa que camina sol en la vida i, en algun moment del camí, descobreix que Crist està prop d’ell i l’acompanya en el seu pelegrinatge.

Aquesta va ser l’experiència dels dos deixebles d’Emmaús, els quals, després de la mort de Crist, impactats pels esdeveniments que havien viscut a Jerusalem, caminaven sense esperança. El seu estat emocional els impedia reconèixer Crist en el caminant que se’ls va acostar mentre es dirigien a Emmaús. Serà la Paraula que encén el seu cor i la Fracció del pa el que els òbriga els ulls per reconèixer la presència del Senyor i els faça recobrar l’alegria i l’esperança. No és el mateix recórrer el camí de la vida amb sensació de soledat que fer-ho amb la certesa que el Senyor ens acompanya. El creient, a qui la fe li dóna la seguretat que el Senyor està prop, descobreix un sentit nou a la seua vida: a partir d’eixe moment el seu goig està en caminar amb Crist.

El Senyor Ressuscitat és el Bon Pastor que camina junt amb nosaltres, ens estima, ens coneix i ens crida pel nostre nom, per a confiar-nos una missió a cadascun de nosaltres. Les seues ovelles escolten la seua veu i, plenes d’alegria, el segueixen perquè tenen la certesa que en Ell trobaran la vida verdadera.

Us invito a tots a què, durant aquesta jornada d’oració, demanem per aquells joves que encara no han descobert la presència del Senyor en el camí de les seues vides. El nostre món ofereix tants missatges als joves que a vegades se’ls fa difícil veure la presència del Senyor amb ells i escoltar la seua veu. Que arriben a descobrir que Jesús és l’amic que està al seu costat i es decidisquen a caminar amb Ell; que, enmig d’una societat que els invita a viure per a si mateixos i no per al Senyor, senten la crida a compartir la seua vida i la seua missió; que siguen generosos per a seguir-lo i entregar-se perquè el món tinga la Vida que ens dóna Crist Ressuscitat.

Amb la meua benedicció i el meu afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa.

X