JORNADA DE L’EMIGRANT I DEL REFUGIAT 17-01-2016

Aquest diumenge celebrem la jornada mundial de l’emigrant i del refugiat. Com ens recorda el Papa Francesc en el missatge que ha dirigit a l’Església per a aquesta jornada, en la nostra època “els fluxos migratoris estan en continu moviment en totes les àrees del planeta”. A dia d’avui tenim la sensació de que les causes que estan en l’origen d’aquests moviments migratoris són cada vegada més dramàtics. De fet, aquests darrers mesos hem vist que alguns conflictes bèl·lics han provocat nous drames a moltes persones i famílies, que han hagut de deixar el seu país i la seua casa per poder viure en pau, per poder conservar la seua fe i per salvar la seua vida.

 

La situació dels immigrants i refugiats que arriben a les nostres terres és dramàtica, no únicament per les causes que han motivat la seua vinguda, sinó també, com ens ha recordat el Papa en el seu missatge, perquè les circumstàncies per les que han passat han agreujat la seua situació: “cada vegada amb major freqüència les víctimes de la violència i de la pobresa, abandonant la seua terra d’origen, pateixen l’ultratge dels traficants de persones humanes en el viatge cap al somni d’un futur millor”. Les víctimes de la pobresa i de les guerres són també víctimes d’altres persones que no tenen consciència moral, i que s’aprofiten de la seua situació per als propis interessos.

 

Hi ha, a més, un altre element que agreuja el drama d’aquestes persones: quan arriben a les nostres terres de vegades la integració no és fàcil. Diu el Papa: “si després sobreviuen als abusos i a les adversitats, han de fer comptes amb realitats on nien sospites i temors. Amés, no és estrany que es troben amb una manca de normes clares i que es puguen posar en pràctica, que regulen l’acollida i prevegin vies d’integració a curt i llarg termini”. L’encontre entre les persones és també encontre entre cultures. I això és un procés que requereix un temps. En el seu missatge el Papa admet que “la identitat no és una qüestió d’importància secundaria. Qui emigra és obligat a modificar alguns aspectes que defineixen a la pròpia persona, i inclús, en contra de la seua voluntat, obliga al canvi també a qui l’acull”. La gran pregunta que aquesta situació ens planteja és com hem de reaccionar.

 

El Papa afirma amb claredat en el seu missatge que “la resposta de l’Evangeli és la misericòrdia. Qui es deixa guiar per l’Evangeli perd les pors a les persones i a les cultures diferents i posa en primer lloc l’amor al germà, es posa en el seu lloc i no oblida que ha de tractar als demés com desitjaria ser tractat si es trobés en les mateixes circumstàncies. Això ens porta a tenir una mirada creient sobre els immigrants, a veure’ls com persones que, tutelades en la seva dignitat, poden contribuir al progrés de tots”.

 

Que aquesta jornada ens ajude a perdre la por i a no caure en la temptació de deixar d’ajudar als immigrants i refugiats per salvar la nostra tranquil·litat. Si ho fem així viurem amb més autenticitat el Jubileu de la Misericòrdia.

 

Amb la meua benedicció,

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X