Jornada de catequistes de la Diòcesi de Tortosa

El dia 24 de setembre, es va celebrar al Seminari Diocesà a les 9’30 hores, la primera trobada de curs de setanta-sis catequistes de la nostra diòcesi, amb el lema: CATEQUISTA UNA MISSIÓ EN EQUIP. Fou presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Presentà la Jornada el Delegat de Catequesi, Mn. Eduard Falcó Masdeu i tot seguit el rés de Laudes que s’inicià amb el cant: “El seu camí” i finalitzà cantant: “El Senyor és la meva força”.

A continuació la salutació del Sr. Bisbe. Comencem un nou curs i com sempre ho fem amb aquesta trobada per a créixer en la vocació d’anunciar Jesucrist i transmetre la fe, un gran tresor que portem en el nostre cor. Ser catequista és una crida del Senyor i hem d’intentar transmetre la pròpia experiència als xiquets/es de la catequesi. La Jornada d’avui té la part de formació i reflexió, per acabar amb la celebració d’enviament. Ens diu sant Pau: “Esforceu-vos per refermar la vostra missió…” Ser catequista és un ministeri i és important en  la vida de les parròquies i de la diòcesi. Aquest curs ha de ser de normalitat, després de la pandèmia; no oblidem que ha tingut les seues conseqüències i les coses no són exactament com abans. Hem de fer la nostra tasca amb il·lusió i amb esperit evangelitzador. Això és un signe d’esperança en què cada dia la nostra catequesi sigue millor. En l’última reunió de la CET, el Secretariat Interdiocesà de Catequesi comunicà que s’està preparant el nou material per a la catequesi. Quan estarà elaborat, farem algunes jornades per estudiar-lo. Es va distribuir l’Agenda Diocesana d’aquest curs pastoral.

Mn. Eduard ens comunicà que encara no ha arribat l’agenda que tots els anys prepara el SIC i que entre els materials que està preparant incorporarà el lema de la jornada d’avui: “Catequista, una missió en equip”. Ens explicà el lema a partir de les  paraules: catequista, missió i equip.

Catequista. És un acompanyant en la fe, no només als xiquets, sinó a tota la família. El Papa Francesc diu que ser catequista és un ministeri. Antic ministeri; el catequista exerceix un ministeri en l’Església. Participació amb un propòsit essencial. Identitat, pertànyer a una comunitat. Servir a l’estil de Jesús.

Missió. “Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus” (Mt 28, 19). La missió que la comunitat ens confia. Tres propòsits: 1.Per què fem catequesi? 2. Com? Segons l’edat i cultura religiosa 3. Què fem?

Equip. En l’Església no podem treballar sols. Formem una comunitat i hem de treballar en equip. Quines diferències hi ha entre grup i equip?

Grup: El grup és individualista, hi ha competivitat, no té prou confiança amb els altres, s’eviten conflictes, etc. L’important del grup és no perdre. Equip: Corresponsabilitat, ajuda recíproca, cooperació, es confia en l’èxit, potencia talents, s’afronten conflictes. El propòsit de l’equip és: aprendre, guanyar i créixer.

Mn. Gerard Reverté Escrihuela, Delegat de la Pastoral de Joventut, ens explicà i posà en pràctica, amb la col·laboració d’alguns catequistes, quatre dinàmiques per fer la catequesi més pedagògica i amena:

Dinàmica 1. Ocupa el teu lloc. Dinàmica 2. El tren boig. Dinàmica 3. Aixecar la corda. Dinàmica 4. Cursa de vaixells.

La germana Victòria, religiosa de Ntra. Sra. de la Consolació ens explicà el Festival Vocacional Samuel. És una iniciativa de la Família Consolació a través de l’Equip de Pastoral Juvenil. És un lloc de trobada on es poden conèixer més joves cristians, un lloc on celebrar la fe, una experiència on poder trobar-se un a si mateix, convivint en la pregària i la música. El lloc més especial del festival és “La tienda del encuentro”. Allí, enmig del soroll, de la gent i de les emocions, cal parar-se uns instants per trobar-te amb Déu. La vigília és un temps per pregar tots junts amb música, símbols i gestos. Aquest Festival es celebrarà a Benicarló els dies 15 i 16 d’octubre.

El Papa Francesc convoca els joves a la Jornada Mundial de la Joventut a Lisboa. La “JMJ Lisboa 2023” se celebrarà l’última setmana de juliol i la primera d’agost. El Secretarial Interdiocesà de Joves –SIJ- vol coordinar la trobada a nivell de Catalunya. La nostra diòcesi ho celebrarà la primera setmana d’agost. La celebració a nivell diocesà la fem el Diumenge de Rams, per a preparar-los per a la Jornada Interdiocesana de la Joventut. El Papa Joan Pau II va organitzar l’any 1986 la primera Jornada Mundial de la Joventut. Poden assistir-hi a partir dels 15 anys, és a dir, a 4art d’ESO.

El Pou de Sicar. És la pàgina de la Delegació dels Joves del bisbat de Tortosa. Ajuda els joves a trobar-se amb un mateix, amb els altres i amb Déu. Allí hi troben recursos, música i materials per a l’etapa adolescent (confirmació) i per a l’etapa jove (els qui ja s’han confirmat) trobem “Christus vivit”, una exhortació apostòlica del Papa Francesc sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional.

Després d’un descans va tenir lloc la Celebració d’enviament. S’inicià amb el cant: “Hem vingut aquí, Senyor Jesús”. Després de les paraules del Sr. Bisbe: “En el nom del Pare, del Fill i l’Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres”, Mn. Eduard ens digué: Ens trobem junts amb el Sr. Bisbe per viure la celebració d’enviament com un moment de gràcia. Després de la lectura d’un fragment de Jeremies, vam cantar el Salm: “Tú ets qui ens crida i en silenci venim” i “Al·leluia”. Tot seguit Mn. Eduard proclamà l’Evangeli segons sant Marc (Mc 16, 15-16. 19-20) i a continuació l’homilia del Sr. Bisbe. És bonic escoltar la Paraula del Senyor que il·lumina la nostra vida com cooperadors de l’Evangeli. La centrà en tres punts:

  1. Una de les preguntes que ens fem tots és: Per a què em dedico en esta missió? Si tenim una missió tenim un compromís en la parròquia com a catequistes. Per tant estem aquí complint la nostra missió. Abans que nosaltres haguem estimat Déu, Ell ens estimà primer. És bonic pensar que Déu ens ha encomanat esta missió. Descobrir el que ens demana, descobrir la seua voluntat i hem de viure el ministeri de catequistes com una virtut de disponibilitat. Escoltant la Paraula de Déu i evangelitzant.
  2. Tots experimentem dificultats. Senyor, el que em demanes és més del que puc fer, més que les meues forces. La missió que el Senyor ens ha encomanat, humanament parlant supera les nostres forces, però ho podem fer perquè el Senyor ens acompanya, no ens deixa mai i ens diu: No tingueu por, jo sóc en vosaltres.
  3. Aquesta celebració de l’enviament significa que l’Església és l’instrument de què se serveix per evangelitzar. Ens envia per a ser autèntics evangelitzadors. Que el Senyor us acompanye en aquest curs que anem a començar.

A continuació el nostre bisbe Enrique ens adreçà les paraules de l’enviament: “Accepteu la missió de ser catequistes per continuar la missió evangelitzadora de Jesús? Sí, accepto….Germans, l’Església de Tortosa s’alegra amb el vostre oferiment al ministeri de la paraula. Que el Senyor estigue en el vostre cor i en els vostres llavis, perquè anuncieu fidelment l’Evangeli. I tots vam respondre: Amén. Els catequistes tots a la vegada vam dir: Nosaltres, cridats a ser catequistes, davant de Déu Pare i de la seva Església, renovem el nostre compromís de ser els seus “testimonis” amb la nostra manera d’ensenyar i amb la nostra vida…

Després vam fer les pregàries per intercessió de Sant Enric d’Ossó i tot seguit vam resar tots junts el Parenostre. Després de fer el Sr. Bisbe una pregària, ens donà la benedicció. Amb el cant a la Mare de Déu: “Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot”, a les 13 hores finalitzà la Jornada.

Amb el cor ple de goig ens vam acomiadar, disposats a catequitzar els xiquets, adolescents i joves que el Senyor, mitjançant les nostres respectives parròquies, ens confiarà per ser catequitzats.

Maria Joana Querol Beltrán

X