Jornada d’Animadors 2022

El passat dissabte 26 de març es va celebrar a la Cova de Sant Ignasi la VII Jornada d’Animadors sota el lema: Aixeca’t, per a veure des del Crist. Una cinquantena d’acompanyants de joves i adolescents dels bisbats de tota Catalunya van citar-se a Manresa per compartir i reflexionar sobre el seu paper com a animadors.

La jornada, organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), va desenvolupar-se en el context de l’any ignasià i el sínode de la Sinodalitat.  La sessió va iniciar amb la benvinguda i pregària dirigida per Mn. Carlos Bosch, director del SIJ.

A continuació va iniciar la formació amb el testimoni d’en Luis Jordà, coordinador de MAG+S.CAT, que mostrava l’itinerari de fe que es proposa des de la pastoral ignasiana.

Prenent St. Ignasi com a referent, vam comptar amb la ponència de l’Enric Puiggròs SJ., delegat Jesuïtes Catalunya, que prenia com a títol: Veure noves totes les coses en Crist, vers una pedagogia pastoral. En aquesta xerrada marc, l’Enric va exposar tot un seguit d’elements que fan possible aquest acompanyament al jove en el context actual i quins reptes es presenten en aquesta tasca. Va destacar la importància d’un context emmarcat en una comunitat de fe, que ajudi i interpel·li el jove en el seu procés d’aprofundiment en la fe.

En acabar les xerrades del matí els participants van pregar al Santuari de la Cova i van gaudir de la visita guiada admirant els mosaics i l’art. Seguidament es va fer un dinar de germanor.

La jornada va acabar amb el treball de grups a primera hora de la tarda i la posada en comú d’aquests grups. Es remarcava la necessitat d’acompanyar adequadament als adolescents i joves, la presencia de referents propers i disponibles i també la importància de l’acompanyament dels acompanyants.

Un cop acabada la posada en comú es van recollir en una dinàmica les paraules de cloenda de la jornada: animat, agraït, gratitud, esperançada, motivada, engrescat… I finalment, Mns. Javier Vilanova, president del SIJ, feia el comiat amb aquestes paraules: “Quan ens posem en la dinàmica de caminar junts reprenem la vocació de crida que el Senyor ens fa. Hem de donar una resposta a aquest impuls per acompanyar els joves i adolescents, tot i que no podem ser acompanyants si no som acompanyats; i això és vital ja que sinó, defallim. Entusiasmem els joves, que puguin participar, trobem-los, oferim propostes: voluntariats, encontres… La vida cristiana ha de ser un contagi des de la trobada amb Crist. I cal seguir en comunió, que la comunió sigui la nostra força.” 

Aquesta setena Jornada Interdiocesana de Pastoral Juvenil va finalitzar amb una oració en què es van encomanar a Déu els fruits abundosos de la jornada i de les properes trobades previstes, especialment la PEJ, Pelegrinatge Europeu de Joves que es durà a terme aquest estiu a Santiago de Compostela.

Mn. Gerard Reverté

X