JO SERÉ AMB VOSALTRES FINS A LA FI DEL MÓN 21-05-2023

L’Ascensió fa de pont entre la Resurrecció de Jesús i la Pentecosta, formant una unitat indivisible. Lluc acaba el primer volum de la seva obra (l’evangeli) on parla de tot el que Jesús va fer i ensenyar fins al dia que fou endut al cel i comença el segon volum (Fets d’Apòstols) amb el mateix triple encàrrec de Jesús als  deixebles: No us allunyeu de Jerusalem, meta del camí terrenal de Jesús; Espereu la promesa del Pare; Jo us enviaré el do que el Pare ha promès.

Tot i la decebedora darrera pregunta del deixebles (Senyor, restablireu ara  la reialesa d’Israel?), Jesús els confirma en la missió: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem i fins als límits més llunyans de la terra.

És l’encàrrec que celebrarem diumenge vinent en Pentecosta. 

 Déu puja enmig d’aclamacions; al so dels corns puja el Senyor: l’antífona del Salm Responsorial expressa la veritat teològica de què Jesús, acomplerta la seva missió d’Encarnació a la terra, fou endut al cel retornant a la intimitat trinitària. L’exaltació de Crist és descrita amb elements d’escenografia apocalíptica i ambientació cosmològica (s’enlairà, un núvol se l’endugué…).

Aquest final de l’evangeli segons Mateu és com el kerigma de la missió que el Ressuscitat confia als seus deixebles.

Els Onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. Recordem que en clarejar el matí del diumenge de Pasqua l’àngel del Senyor encomanà a Maria Magdalena i l‘altra Maria que diguessin als deixebles: Jesús, el Crucificat, ha ressuscitat d’entre els morts i anirà davant vostre a Galilea. Allí el veureu (Mt 28,7)

Efectivament Galilea va ser el lloc preeminent de l’ensenyament de Jesús durant el seu Ministeri i per això anar a Galilea és símbol del viure fidels als criteris de l’Evangeli. Perquè lluny de Galilea, lluny dels criteris de l’Evangeli, no podem trobar el Ressuscitat.

 Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra, proclama Jesús.

Però amb un poder que inclou la incorporació de tots els fidels a la missió evangelitzadora; perquè és voluntat del Pare Déu la col·laboració dels fills en la suprema tasca de la construcció d’un veritable Poble de Déu amb actiu protagonisme dels fills que pel Baptisme hem estat empeltats a Crist.

Aneu a convertir tots els pobles: amb quins instruments? Bàsicament dos:

Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant perquè sense la força superior de Déu, mitjançant els sagraments, no és possible la conversió.

Ensenyeu-los a guardar tot el que Jo us he manat: amb la força de la Catequesi i sobretot amb l’atractiu del testimoniatge.

Precisament en la festa de l’Ascensió del Senyor i els diumenges següents és tradicional la Celebració de la Primera Comunió dels infants que s’hi han preparat amb la Catequesi de Iniciació Cristiana.

Omplim de contingut aquesta bona tradició! Incorporem vivament els pares a la transmissió de l’experiència personal de fe. Tot valorant, agraint i acompanyant el ministeri essencial dels catequistes de Iniciació Cristiana al costat dels Mossens, cal tenir molt present que la sessió parroquial de Catequesi resta greument coixa sense l’ambient de vivència cristiana al si de la família.

Sempre amb la garantia promesa per Jesús: Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. Perquè l’Ascensió del Senyor al cel no indica el seu allunyament, com si ens abandonés: realment el Senyor s’ha quedat amb nosaltres enmig de totes les nostres circumstàncies vitals.

Gaudim de la seva presencia i siguem-ne testimonis engrescadors nodrits amb la força de l’Eucaristia.

José-Luis Arín Roig
Administrador Diocesà

Escoltar:

Descarregar: