Iniciació cristiana a Càlig

Càligl, 11 d’abril de 2021

L’Esperit continua vivificant l’Església, renovant-la i enfortint-la en la fe per mitjà dels sagraments. Prova fefaent és la incorporació a l’Església d’una xica de vit-i-cinc anys.
Fa quasi tres anys, Laura va iniciar el seu itinerari catecumenal acompanyada per la comunitat cristiana de Càlig, i en particular per Merche -primer com a catequista i després com a padrina- i pels joves que es preparen per a rebre el Sagrament de la Confirmació.
Enguany, una Quaresma intensa que es va iniciar amb el Ritu -presidit pel Sr. Bisbe- d’Elecció i Inscripció del Nom i que va continuar, cada diumenge, amb els corresponents lliuraments, escrutinis i exorcismes, va desembocar a la recitació del Símbol i  la unció amb l’oli dels catecúmens dins d’una celebració penitencial el Dissabte Sant com a preparació immediata a la recepció del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia.
A causa de les restriccions a la mobilitat vigents, els Sagraments de la Iniciació no van poder celebrar-se a la Vigília Pasqual i van haver de retardar-se al Diumenge de la Divina Misericòrdia, en el que el Bisbe Enrique es va traslladar a la parròquia de Sant Llorenç de Càlig.
Laura, pel Baptisme s’ha incorporat a l’Església i ha estat feta filla estimada de Déu, per la Confirmació ha rebut la força de l’Esperit Sant, i en la Comunió ha rebut al mateix Crist.
La Iniciació Cristiana ha estat regal de Déu per a Laura, és Ell qui l’ha cridada i li ha fet de manera generosa i eficaç el do de la fe, al qual la neòfita s’ha adherit lliurement; però també ha estat un obsequi per a l’Església, especialment per la comunitat parroquial de Càlig que s’ha vist envigorida i enfortida en l’esperança cristiana.
Ara pertoca a Laura romandre en esta vida nova que s’ha iniciat en ella, escoltant la Paraula de Déu, pregant, participant de l’Eucaristia dominical, vivint la caritat cristiana, fent camí amb la comunitat, essent testimoni per als altres del Crist ressuscitat.

Mn. Rodrigo Monfort