Inauguració del Museu Parroquial de Cinctorres

El dia 24 d’abril a les 12:00h la comunitat parroquial de Cinctorres presidida pel Sr. Bisbe de Tortosa i acompanyada per l’Ajuntament va inaugurar oficialment el museu parroquial de Cinctorres.

Les peces que hi ha exposades estaven ben guardades a la sagrista. Tot estava catalogat des del Bisbat i se sabia tot el que hi havia. El motiu de fer el museu, és dignificar les peces les qual totes estan destinades a la litúrgia. Gràcies a les ajudes de l’anterior i del l’actual Ajuntament hem pogut donar a conèixer d’una forma permanent al poble de Cinctorres i als que ens visitaran totes aquestes peces.

El museu està situat a la capella de la Mare de Déu de Gràcia, s’ha posat un porta de vidre per a poder continuar venerant a la patrona de Cinctorres i també s’ha posat alarma. Les peces que hi ha exposades tenen un cartell explicatiu de les seues característiques més importants.

Tant el Bisbat com l’Ajuntament de Cinctorres volen signar un conveni per a poder incloure l’ermita del St. Lluís, la Parròquia i el museu parroquial dins de la ruta turística del poble.

Des del nostre consell parroquial volem agrair tot l’esforç de tantes persones que han fet possible que es dugués a terme aquest museu. En especial al Bisbat de Tortosa i a l’anterior i actual Ajuntament i pel seu recolzament.

Mn. Gerard Reverte Escrihuela

X