Inauguració del nou menjador social Mossèn Sol

El dia 26 de setembre a les 13 hores, s’inaugurà a Tortosa el nou Menjador Social Mossèn Sol. Esperançats esperaven aquest dia, l’actual Equip Directiu, així com els seus predecessors. I va arribar. Van assistir a l’acte d’inauguració la Sra. Mònica Ripoll Castelló, Regidora d’Acció Social i Salut de l’Ajuntament de Tortosa, la Sra. Cristina Accensi, responsable del menjador, el Sr. Dídac Rodríguez Alumbreros, Director de Càritas Diocesana de Tortosa, Sr. Agustí Adell Gisbert, Secretari General de Càritas Diocesana, M.I. Ramon Labernié Castell, arxiprest de la ciutat,  treballadors, voluntaris, usuaris i un bon nombre de persones vinculades a Càritas ompliren la sala de reunions de gom a gom. A la presidència hi eren el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, l’Alcaldessa de la ciutat, Sra. Meritxell Roigé Pedrola i la Sra. Cinta Jardí Baiges, Directora de Càritas Interparroquial de Tortosa. La presentació de l’acte fou a càrrec de la Sra. Núria Riudeubast, treballadora social de Càritas Interparroquial, qui després de donar-nos la benvinguda a tots els assistents, ens exposà l’Ordre del dia: 1) Parlament de cadascun dels membres de la presidència. 2) Visita de les instal·lacions. 3) Benedicció del nou menjador  social. 4) Finalment un “pica, pica”.

Inicià els parlaments la Sra. Cinta Jardí, qui després de les respectives salutacions ens explicà que el 18 de maig de 2010 s’inaugurà un menjador social essent Director de Càritas Interparroquial de Tortosa el Sr. Lluís Lamote de Grignon. Des de llavors, sempre s’ha donat un àpat als més vulnerables. Volem donar les gràcies a la seua esposa Lluïsa, qui va estar al costat del seu marit en tot moment. El Sr. Lluís Pegueroles, la Sra. Dora Vicient i altres persones, es van posar en contacte amb el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent i amb l’Ajuntament, per ubicar el menjador social aquí. Donem les gràcies a la Sra. Anna Algueró, traspassada fa molt poc a la Casa del Pare, per la seua gran disponibilitat i col·laboració. Hem treballat sota la coordinació del Sr. Doménech Noguera. No puc oblidar els usuaris del menjador; el nostre desig és que se sentin com a casa seua.

Tot seguit prengué la paraula la Sra. Alcaldessa. Saludà els assistents i ens comentà que l’any 2010, quan es posà en funcionament el menjador social a Tortosa, s’ubicà a les instal·lacions del col·legi “Sant Josep” i era alcalde de la ciutat el Sr. Ferran Bel i la Sra. Anna Algueró, regidora, qui des de Càritas va ser l’ànima d’aquest projecte. Després el menjador ha estat traslladat aquí on estem.  L’Ajuntament està al vostre costat i volem arribar als més necessitats. Vull expressar el meu agraïment al bisbat de Tortosa i d’una manera especial al nostre bisbe Enrique. Des de l’Ajuntament i des de Càritas tenim una funció pública. Moltes gràcies a tots pel vostre esforç en ajudar els més vulnerables.

Finalment ens adreçà a tots unes paraules de salutació el Sr. Bisbe. Saludà de manera especial a Mn. Ramon Labernié, arxiprest de la ciutat, qui ha assistit en representació dels altres sacerdots de les parròquies de Tortosa, perquè estan al Seminari en una trobada de formació. Des de la pandèmia vam pensar en diferents possibilitats per ubicar el nou menjador social, i com a bisbe vaig pensar que aquest edifici reunia les condicions per dur a terme aquest servei i a més a més és un edifici molt emblemàtic per a Tortosa i ens vam posar en contacte amb la Casa d’Acollida. Malauradament ja no estan les Filles de la Caritat servint en la Casa d’Acollida per als transeünts, però vaig pensar que seria un bon signe del que fa l’Església envers els més pobres, ubicant-lo aquí. Esperem que tot funcionarà bé. Vull agrair al Patronat de la Casa d’Acollida haver pogut arribar a un acord. El meu agraïment a tots. És motiu d’alegria i satisfacció, que en aquest edifici puguen ser acollides les persones més necessitades.

Després de visitar les noves instal·lacions, vam passar al menjador per beneir-lo el nostre bisbe Enrique. Allí i al voltant del claustre hi havien unes quantes taules  per fer un piscolabis amb motiu de la inauguració del Menjador Social Mossèn Sol. Un detall bonic fou que vam compartir la taula tots els presents, establint un contacte de germanor entre tots: responsables, treballadors, invitats i usuaris.

Vull acabar copiant unes de les frases de la Invitació: “En aquest nou espai, esperem atendre totes les persones que necessiten d’aquest servei amb la delicadesa i dignitat que es mereixen”. Tots som germans, fills del mateix Pare Déu. Que la Mare de Déu de la Cinta ajude tots els qui col·laboren d’alguna manera en aquesta obra social tan bonica i necessària.                                                                                                                                      Maria Joana Querol Beltrán

X