Formació permanent del clergat (febrer 2022)

Amb molt nombrosa participació de mossens va tenir lloc al Seminari el dilluns 14 la Jornada de Formació Permanent del Clergat sobre un tema de candent actualitat: Aspectes Penals i Jurídics dels Abusos de Menors. En absència del sr Bisbe, concelebrant a la Catedral de Barcelona en la Missa Exequial pel bisbe Mons. Toni Vadell, el Vicari General dirigí  la Pregària de Tèrcia i després recordà la constitució fa gairebé dos anys de la Comissió Diocesana d’Ajuda, Acompanyament i Assessorament a les víctimes d’abusos sexuals a menors integrada per un Doctor en Dret Canònic, un Doctor en Dret Penal, un psiquiatra,  i un Mossèn diocesà com acompanyant espiritual.

Precisament el ponent d’ahir era el Dr Javier Guardiola Garcia, Doctor en Dret Penal i Catedràtic de Valencia, el qual a la llum de la Carta Apostòlica en forma de Motu Proprio “Vos estis lux mundi” del Papa Francesc 7-V-2019, i dels successius Documents Pontificis, amb llenguatge tècnicament precís i conceptualment entenedor, presentava les diverses situacions que es donen en la societat actual tan diferent de la de fa algunes dècades, amb les conseqüències penals i jurídiques dels referits comportaments. Complementava la seva exposició amb la doble dimensió: la social per les conseqüències penals i jurídiques dels abusos a menors; i l’eclesial, pels efectes perniciosos de descrèdit que pateix l’Església Catòlica pels esmentats escàndols provocats pels seus representants.

Insistí sobretot en la triple actitud de Prevenir, Conscienciar i Reaccionar, com a línia mestra de recuperació de la credibilitat eclesial.

El diàleg amb el ponent s’allargà més enllà de l’horari previst per compartir el dinar.

José-Luis Arín Roig
Vicari General  

X