Xert

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 679 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Nou, 16
Telèfon: 964.495.004 (Traiguera)
Rector: Rev. José María Valle Martí

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners (Dijous)18.00h
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius11.15h (castellà)

11.15h (castellà)
X