Xert

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 919 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Nou, 16
Telèfon: 964.490.388
Rector: Rev. José María Valle Martí

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners (Dijous)17.30h
Dissabtes i vigilia de festa18.30h (castellà)18.30h (castellà)
Diumenges i festius13.00h (castellà)

13.00h (castellà)