Vinebre

Parròquia Martiri de Sant Joan Baptista

Habitants: 407 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Plaça del Rei, 2
Telèfon: 977.410.132
Rector: Rev. Jordi Centelles Llop

DiesHivernEstiu
Feiners (dimecres)11.30h11.30h
Dissabtes i vigilia de festius18.30h18.30h
Diumenges i festius
X