Vilalba dels Arcs

Parròquia Sant Llorenç, diaca i màrtir

Habitants: 682 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ de l’Església, s/n
Telèfon: 683.236.510
Rector: Rev. David Arasa Burjalés

DiesHivernEstiu
Feiners (dijous)17.00h19.15h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 11.30h12.15h