Vandellòs

Parròquia Sant Andreu, apòstol

Habitants: 916 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 11
Telèfon: 977.823.040
Rector: Rev. Jordi Salvadó Estivill
e-mail: santandreu.vandellos@gmail.com
Facebook: parroquiavandellos

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.45h
Diumenges i festius10.00h