Vandellòs

Parròquia Sant Andreu, apòstol

Habitants: 772 (dades de l’INE de data 15-11-2021)
Adreça: C/ Major, 11
Telèfon: 977.823.040
Rector: Rev. Jordi Salvadó Estivill
e-mail: santandreu.vandellos@gmail.com
Facebook: parroquiavandellos

DiesHivernEstiu (de l’1 de juny al 15 de setembre)
FeinersResidència
11.00h
(dijous)
Residència
11.00h
(dijous)
Dissabtes i vigilia de festius18.00h
Diumenges i festius11.00h