Vandellòs

Parròquia Sant Andreu, apòstol

Habitants: 814  (dades de l’INE de data juliol 2023)
Adreça: C/ Major, 11
Telèfon: 669 135 298
Rector: Rev. Jordi Salvadó Estivill
e-mail: santandreu.vandellos@gmail.com
Facebook: parroquiavandellos

DiesHivernEstiu (de l’1 de juny al 15 de setembre)
FeinersResidència
12.00h
(divendres)
Residència
12.00h
(divendres)
Dissabtes i vigilia de festius18.00h
Diumenges i festius11.00h
X