Vallibona

Parròquia L’Assumpció de Maria

Habitants: 61 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Casa Abadia
Telèfon: 977.571.162
Rector: Rev. Genaro Cachaca Zarzuri

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius
X