Vallibona

Parròquia L’Assumpció de Maria

Habitants: 87 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Abadia
Telèfon: 977.571.162
Rector: Rev. Genaro Cachaca Zarzuri

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius