Els Valentins

Parròquia Sant Antoni de Pàdua

Habitants: 244 (dades de l’INE de data 21-12-22) (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: 977.713.257
Rector: Rev. Xavier Margalef Jornet

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.30h 9.30h