Els Valentins

Parròquia Sant Antoni de Pàdua

Habitants: 280 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: 977.713.257
Rector: Rev. Xavier Margalef Jornet

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.30h 9.30h