Traiguera

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 1.323 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça de l’Església, s/n
Telèfon: 964.495.004
Rector: Rev. José Mª Valle Martí

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners19.00h19.00h
Dissabtes19.00h20.00h
Diumenges i festius10.00h (valencià)

10.00h (valencià)
X