Tortosa – M.D. dels Dolors

Parròquia Mare de Déu dels Dolors

Habitants: 6.782 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Maria Rosa Molas, 35
Telèfon: 977.440.665
Rector: Rev. José-Luís Arín Roig
Adscrit: Rev. José Insa Pallarés
http://parroquiadolorstortosa.blogspot.com/

DiesHivernEstiu
Feiners19.30h20.00h
Vigilia de festius19.30h20.00h
Diumenges i festius 9.00
11.30h
19.30h
9.00h
20.00h
X