Tortosa – M.D. dels Àngels

Parròquia Mare de Déu dels Àngels

Habitants: 2.616 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Av. Barcelona, 142-144
Telèfon: 977.440.760
Rector: Rev. Pasqual Centelles Llop

DiesHivernEstiu
Feiners
Vigilia de festius20.00h (català)20.00h (català)
Diumenges i festius11.30h (català)

Ermita M.D. de la Petja: 10.00h (català)

11.30h (català)

Ermita M.D. de la Petja: 10.00h (català)