Todolella

Parròquia Sant Bartomeu, apòstol

Habitants: 140 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: 666.814.416
Rector: Rev. Matteo Bordignon

full parrroquial informatiu

Horario celebraciones diciembre

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius