Tivissa

Parròquia Sant Jaume

Habitants: 1.398 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Pla Abadia, 4
Telèfon: 977 417 341
Rector: Rev. Rubén García Molina

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius20.00h20.00h
Diumenges i festius11.30h11.30h