Tírig

Parròquia Mare de Déu del Pilar

Habitants: 417 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: c/ Enmedio, 4
Telèfon: vegeu Sant Mateu
Rector: Rev. Joaquín Iturat García

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X