Sorita

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 107 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Alta,13
Telèfon: vegeu Morella
Rector: Rvdo. José Angel Pitarch Pitarch

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X