La Sénia

Parròquia Sant Bertomeu, apòstol

Habitants: 5.893 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 3
Telèfon: 977.713.257
Rector: Rev. Xavier Margalef Jornet

DiesHivernEstiu
Feiners 19.00h19.00h
Dissabtes i vigilia de festius19.30h19.30h
Diumenges i festius12.00h12.00h