La Sénia

Parròquia Sant Bertomeu, apòstol

Habitants: 5.893 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 3
Telèfon: 977.713.257
Rector: Rev. Xavier Margalef Jornet

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius12.00h10.30h