Santa Magdalena de Polpis

Parròquia Santa Maria Magdalena

Habitants: 830 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça de l’Església, 5
Telèfon: 964.41.52.12
Rector: Rev. Rodrigo Monfort Montañés

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu
(juliol-setembre)
Feiners18.00h
Dissabtes i vigilia de festius19.30h
Peñismar: 20.00h (castellà)
Diumenges i festius10.00h

Peñismar: 10.30h (castellà)